Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,0% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

mazowieckie40 43917,0%
śląskie25 66410,8%
wielkopolskie22 9559,6%
małopolskie19 9868,4%
dolnośląskie19 7288,3%
pomorskie14 5746,1%
łódzkie14 4596,1%
zachodniopomorskie11 8275,0%
kujawsko-pomorskie11 8155,0%
lubelskie11 3544,8%
podkarpackie11 0074,6%
warmińsko-mazurskie8 6193,6%
podlaskie7 0322,9%
świętokrzyskie6 6952,8%
lubuskie6 4372,7%
opolskie5 8712,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
świętokrzyskie
lubuskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (58,9% ogółu), wielkopolskie (10,7% ogółu) oraz małopolskie (8,9% ogółu).

Na mapie zaznaczono 56 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie3358,9%
wielkopolskie610,7%
małopolskie58,9%
pomorskie35,4%
kujawsko-pomorskie23,6%
dolnośląskie23,6%
śląskie11,8%
świętokrzyskie11,8%
zachodniopomorskie11,8%
opolskie11,8%
łódzkie11,8%
lubelskie00,0%
lubuskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
podlaskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.