Podsumowanie

Sekcja ta obejmuje:

  • działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ubezpieczenia, reasekurację, działalność związaną z funduszami emerytalnymi oraz działalność pomocniczą w stosunku do usług finansowych,
  • działalność spółek holdingowych, trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 112 741 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009122 764
31 marca 2010121 881
30 czerwca 2010121 614
30 września 2010121 383
31 grudnia 2010121 253
31 marca 2011120 198
30 czerwca 2011118 406
30 września 2011116 961
31 grudnia 2011115 174
31 marca 2012113 431
30 czerwca 2012113 095
30 września 2012112 776
31 grudnia 2012112 727
31 marca 2013112 268
30 czerwca 2013112 286
30 września 2013112 845
31 grudnia 2013113 472
31 marca 2014113 064
30 czerwca 2014112 741
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), śląskie (12,4% ogółu) oraz wielkopolskie (9,3% ogółu).

mazowieckie21 70319,3%
śląskie13 95912,4%
wielkopolskie10 4609,3%
dolnośląskie9 6638,6%
małopolskie8 7487,8%
pomorskie7 7396,9%
łódzkie6 4265,7%
kujawsko-pomorskie5 7315,1%
zachodniopomorskie5 5684,9%
lubelskie4 5894,1%
podkarpackie3 6613,2%
warmińsko-mazurskie3 2382,9%
opolskie2 8982,6%
podlaskie2 8372,5%
świętokrzyskie2 8242,5%
lubuskie2 6972,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (84,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza95 14584,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8 2767,3%
spółki cywilne3 6853,3%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione1 1631,0%
spółki akcyjne1 0400,9%
fundusze7230,6%
spółdzielnie7140,6%
spółki komandytowo-akcyjne7080,6%
spółki jawne7010,6%
spółki komandytowe3950,4%
pozostałe1910,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych105 15993,3%
własność prywatna krajowa pozostała5 1384,6%
własność zagraniczna1 0260,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych4830,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3690,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2650,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1260,1%
własność samorządowa310,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej250,0%
własność państwowych osób prawnych250,0%
pozostałe940,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,3% podmiotów) i od 10 do 49 (1,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych110 77398,3%
od 10 do 49 zatrudnionych1 4301,3%
od 50 do 249 zatrudnionych4350,4%
powyżej 250 zatrudnionych1030,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (15,2 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)236 323 932 375,93134 204 299 396,7828 452 890 499,049 090 907 100,653,96,832,043,2
Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64)169 522 603 621,55112 775 814 172,5315 197 391 922,844 232 913 214,952,53,827,933,5
Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66)17 298 560 794,359 491 633 984,579 101 152 650,601 615 280 699,669,317,017,845,1
Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (PKD 65)49 502 767 960,0311 936 851 239,684 154 345 925,603 242 713 186,046,627,278,175,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 392 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA (9,4 mld zł), Grupa Kapitałowa GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA (3,2 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (3,1 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA12 856 057 324,016 321 545 514,139 355 134 893,34579 823 673,764,59,26,250,8
Grupa Kapitałowa GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA5 716 595 296,454 704 752 769,683 162 726 449,74268 240 819,464,75,78,517,7
Grupa Kapitałowa GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA46 854 411 000,004 432 746 000,003 104 034 000,15476 019 000,001,010,715,390,5
Grupa Kapitałowa NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION SPÓŁKA AKCYJNA2 459 339 000,00472 046 000,232 908 217 000,0081 990 000,003,317,42,880,8
Grupa Kapitałowa TOWAROWA GIEŁDA ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA89 333 012,9741 054 798,562 660 059 204,9319 670 897,3222,047,90,754,0
EURONET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ234 211 300,00157 900 500,272 211 634 000,0024 092 400,0010,315,31,132,6
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA9 761 380 000,346 414 677 000,002 139 759 000,002 748 099 000,0028,242,8128,434,3
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ9 609 209 942,769 579 392 192,502 055 837 837,321 247 924 001,8113,013,060,70,3
IZBA ROZLICZENIOWA GIEŁD TOWAROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA59 685 129,9614 394 359,972 012 363 055,294 473 733,277,531,10,275,9
Grupa Kapitałowa HOLDING WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA780 333 000,00304 907 000,001 359 581 000,006 258 000,210,82,10,560,9
Grupa Kapitałowa DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA1 290 326 000,00721 613 000,201 223 216 000,0042 616 000,003,35,93,544,1
PROVIDENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA1 981 171 698,5793 039 920,241 137 404 804,8838 470 120,371,941,43,495,3
Grupa Kapitałowa AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA5 691 762 181,183 114 269 499,611 062 693 463,15436 425 986,927,714,041,145,3
Grupa Kapitałowa TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA6 866 961 000,00773 995 000,40958 670 000,00150 517 000,002,219,515,788,7
FIRST DATA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA386 154 262,00182 032 630,34827 941 066,9351 170 801,6513,328,16,252,9
Grupa Kapitałowa FIRST DATA POLAND HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA752 760 214,14-57 865 076,11827 835 356,92-81 861 265,99-10,9141,5-9,9100,0
Grupa Kapitałowa WKIZB ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 094 252 830,44340 225 283,70804 920 169,8766 790 744,676,119,68,368,9
TOWAROWA GIEŁDA ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA39 813 115,1836 825 669,91761 693 604,8115 441 769,1438,841,92,07,5
Grupa Kapitałowa PROKOM INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA5 605 278 000,00988 341 000,00682 796 000,00-221 766 999,75-4,0-22,4-32,582,4
Grupa Kapitałowa I FUNDUSZ MISTRAL SPÓŁKA AKCYJNA409 964 000,00115 030 000,00497 061 000,008 309 000,202,07,21,771,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.