Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (84,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza95 14584,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8 2767,3%
spółki cywilne3 6853,3%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione1 1631,0%
spółki akcyjne1 0400,9%
fundusze7230,6%
spółdzielnie7140,6%
spółki komandytowo-akcyjne7080,6%
spółki jawne7010,6%
spółki komandytowe3950,4%
pozostałe1910,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione
spółki akcyjne
fundusze
spółdzielnie
spółki komandytowo-akcyjne
spółki jawne
spółki komandytowe
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki akcyjne (65,3% największych podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,1% największych podmiotów) oraz spółki komandytowo-akcyjne (1,5% największych podmiotów).

spółki akcyjne25665,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością11429,1%
spółki komandytowo-akcyjne61,5%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne30,8%
spółki komandytowe20,5%
państwowe jednostki organizacyjne20,5%
fundusze10,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,3%
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.