Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • zapewnienie dochodów emerytalnych i rentowych poprzez gromadzenie i lokowanie funduszów na poczet przyszłych roszczeń,
  • ubezpieczenie bezpośrednie i reasekurację.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 042 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009948
31 marca 2010975
30 czerwca 2010981
30 września 2010977
31 grudnia 2010995
31 marca 2011979
30 czerwca 2011978
30 września 2011984
31 grudnia 20111 008
31 marca 2012998
30 czerwca 20121 008
30 września 20121 000
31 grudnia 20121 011
31 marca 20131 007
30 czerwca 20131 033
30 września 20131 034
31 grudnia 20131 035
31 marca 20141 043
30 czerwca 20141 042
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,9% ogółu), wielkopolskie (8,0% ogółu) oraz śląskie (7,8% ogółu).

mazowieckie28026,9%
wielkopolskie838,0%
śląskie817,8%
małopolskie696,6%
łódzkie676,4%
lubelskie595,7%
dolnośląskie585,6%
kujawsko-pomorskie555,3%
warmińsko-mazurskie464,4%
opolskie444,2%
pomorskie424,0%
zachodniopomorskie424,0%
lubuskie424,0%
świętokrzyskie323,1%
podkarpackie282,7%
podlaskie141,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (82,2% podmiotów), spółki akcyjne (6,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza85782,2%
spółki akcyjne636,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością313,0%
fundusze302,9%
spółki cywilne262,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych232,2%
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych80,8%
spółki jawne20,2%
inne kościoły i związki wyznaniowe10,1%
główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji wzajemnej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (5,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych89886,2%
własność prywatna krajowa pozostała595,7%
własność zagraniczna555,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej191,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność państwowych osób prawnych20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,0% podmiotów) i od 50 do 249 (2,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych96993,0%
od 50 do 249 zatrudnionych292,8%
od 10 do 49 zatrudnionych272,6%
powyżej 250 zatrudnionych171,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to ubezpieczenia (3,9 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (PKD 65)49 502 767 960,0311 936 851 239,684 154 345 925,603 242 713 186,046,627,278,175,9
Ubezpieczenia (PKD 65.1)48 156 292 337,3910 994 736 153,773 942 740 541,003 278 179 000,656,829,883,177,2
Fundusze emerytalne (PKD 65.3)879 548 622,64762 108 085,91190 059 384,60-41 138 814,61-4,7-5,4-21,713,4
Reasekuracja (PKD 65.2)466 927 000,00180 007 000,0021 546 000,005 673 000,001,23,226,361,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 26 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA (2,1 mld zł), Grupa Kapitałowa TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA (958,7 mln zł) oraz AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA (476,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA9 761 380 000,346 414 677 000,002 139 759 000,002 748 099 000,0028,242,8128,434,3
Grupa Kapitałowa TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA6 866 961 000,00773 995 000,40958 670 000,00150 517 000,002,219,515,788,7
AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA14 203 680 742,371 071 152 997,00476 880 230,00530 329 594,003,749,5111,292,5
SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA3 636 040 000,00703 020 000,00118 487 000,29-84 252 000,00-2,3-12,0-71,180,7
AXA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA172 147 728,05140 539 192,05110 072 277,22-62 778 039,93-36,5-44,7-57,018,4
AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA705 690 867,47620 112 295,5978 378 224,4221 281 724,063,03,427,212,1
INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP1 516 037 721,43252 817 105,0349 296 513,1540 908 022,852,716,283,083,3
UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA1 285 988 677,45246 942 371,6845 276 116,91-68 623 616,97-5,3-27,8-151,680,8
SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA1 917 246 000,00164 217 000,0043 319 000,0036 705 000,211,922,484,791,4
GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA2 156 700 249,74162 260 662,7735 747 281,2529 820 220,571,418,483,492,5
MTU MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA716 310 000,00117 136 000,1923 850 000,0010 438 000,001,58,943,883,7
BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP284 902 000,0066 539 000,0022 661 000,17-67 999 000,00-23,9-102,2-300,176,6
POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA466 927 000,00180 007 000,1621 546 000,005 673 000,001,23,226,361,5
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP241 683 706,1945 285 465,3211 004 246,99-19 783 319,97-8,2-43,7-179,881,3
KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA242 781 000,00133 665 000,249 771 000,0011 355 000,004,78,5116,244,9
AXA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA151 334 000,0058 656 000,302 505 000,00-23 823 000,00-15,7-40,6-951,061,2
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA73 163 214,4420 061 116,272 362 083,36-19 253 862,00-26,3-96,0-815,172,6
Grupa Kapitałowa SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA72 458 013,9620 021 283,732 362 083,69-19 075 442,50-26,3-95,3-807,672,4
HDI-GERLING ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA847 320 000,0041 917 000,222 042 000,0039 000,000,00,11,995,1
MIĘDZYZAKŁADOWE PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU SPÓŁKA AKCYJNA1 170 127,12970 598,691 483 483,88357 301,2630,536,824,117,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.