Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 22,2% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200915
31 marca 201017
30 czerwca 201017
30 września 201017
31 grudnia 201015
31 marca 201113
30 czerwca 201113
30 września 201114
31 grudnia 201112
31 marca 201211
30 czerwca 201210
30 września 20129
31 grudnia 20129
31 marca 20138
30 czerwca 20139
30 września 20139
31 grudnia 20139
31 marca 20148
30 czerwca 20147
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 województwach.

Region administracyjny o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwo mazowieckie (71,4% ogółu).

mazowieckie571,4%
świętokrzyskie114,3%
wielkopolskie114,3%
pomorskie00,0%
śląskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
podlaskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
dolnośląskie00,0%
małopolskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (57,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza457,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych228,6%
spółki akcyjne114,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach własności.

Najczęściej występująca forma własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (57,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych457,1%
własność zagraniczna342,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 2 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (71,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych571,4%
od 10 do 49 zatrudnionych228,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Reasekuracja (PKD 65.2)466 927 000,00180 007 000,0021 546 000,005 673 000,001,23,226,361,5
Reasekuracja (PKD 65.20)466 927 000,00180 007 000,0021 546 000,005 673 000,001,23,226,361,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA (21,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA466 927 000,00180 007 000,1621 546 000,005 673 000,001,23,226,361,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.