Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 26 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA (2,1 mld zł), Grupa Kapitałowa TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA (958,7 mln zł) oraz AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA (476,9 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA9 761 380 000,346 414 677 000,002 139 759 000,002 748 099 000,0028,242,8128,434,3
Grupa Kapitałowa TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA6 866 961 000,00773 995 000,40958 670 000,00150 517 000,002,219,515,788,7
AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA14 203 680 742,371 071 152 997,00476 880 230,00530 329 594,003,749,5111,292,5
SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA3 636 040 000,00703 020 000,00118 487 000,29-84 252 000,00-2,3-12,0-71,180,7
AXA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA172 147 728,05140 539 192,05110 072 277,22-62 778 039,93-36,5-44,7-57,018,4
AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA705 690 867,47620 112 295,5978 378 224,4221 281 724,063,03,427,212,1
INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP1 516 037 721,43252 817 105,0349 296 513,1540 908 022,852,716,283,083,3
UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA1 285 988 677,45246 942 371,6845 276 116,91-68 623 616,97-5,3-27,8-151,680,8
SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA1 917 246 000,00164 217 000,0043 319 000,0036 705 000,211,922,484,791,4
GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA2 156 700 249,74162 260 662,7735 747 281,2529 820 220,571,418,483,492,5
MTU MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA716 310 000,00117 136 000,1923 850 000,0010 438 000,001,58,943,883,7
BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP284 902 000,0066 539 000,0022 661 000,17-67 999 000,00-23,9-102,2-300,176,6
POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA466 927 000,00180 007 000,1621 546 000,005 673 000,001,23,226,361,5
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP241 683 706,1945 285 465,3211 004 246,99-19 783 319,97-8,2-43,7-179,881,3
KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA242 781 000,00133 665 000,249 771 000,0011 355 000,004,78,5116,244,9
AXA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA151 334 000,0058 656 000,302 505 000,00-23 823 000,00-15,7-40,6-951,061,2
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA73 163 214,4420 061 116,272 362 083,36-19 253 862,00-26,3-96,0-815,172,6
Grupa Kapitałowa SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA72 458 013,9620 021 283,732 362 083,69-19 075 442,50-26,3-95,3-807,672,4
HDI-GERLING ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA847 320 000,0041 917 000,222 042 000,0039 000,000,00,11,995,1
MIĘDZYZAKŁADOWE PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU SPÓŁKA AKCYJNA1 170 127,12970 598,691 483 483,88357 301,2630,536,824,117,1
D.A.S. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ SPÓŁKA AKCYJNA30 067 373,0810 960 161,521 072 791,4672 728,110,20,76,863,6
PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE NESTLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA539 900,00486 000,00125 400,12200,000,00,00,210,0
MEDICOVER FORSAKRINGS AB (PUBL) SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE10 475 799,713 480 770,8137 279,083 798 508,9936,3109,11 000,066,8
MACIF ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH20 490 853,7412 476 504,300,00-2 669 274,02-13,0-21,40,039,1
BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP667 453 000,3184 464 000,000,005 388 000,000,86,40,087,4
AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA2 480 791 000,00472 090 000,220,00-25 964 000,00-1,1-5,50,081,0
SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA1 045 486 000,00138 923 000,000,0023 077 000,192,216,60,086,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.