Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 990 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009878
31 marca 2010899
30 czerwca 2010907
30 września 2010903
31 grudnia 2010923
31 marca 2011910
30 czerwca 2011911
30 września 2011919
31 grudnia 2011945
31 marca 2012935
30 czerwca 2012947
30 września 2012941
31 grudnia 2012953
31 marca 2013952
30 czerwca 2013977
30 września 2013978
31 grudnia 2013980
31 marca 2014989
30 czerwca 2014990
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,5% ogółu), wielkopolskie (8,3% ogółu) oraz śląskie (8,2% ogółu).

mazowieckie23323,5%
wielkopolskie828,3%
śląskie818,2%
małopolskie686,9%
łódzkie676,8%
lubelskie585,9%
dolnośląskie585,9%
kujawsko-pomorskie545,5%
warmińsko-mazurskie464,6%
opolskie444,4%
pomorskie424,2%
zachodniopomorskie424,2%
lubuskie424,2%
świętokrzyskie313,1%
podkarpackie282,8%
podlaskie141,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (85,7% podmiotów), spółki akcyjne (5,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza84885,7%
spółki akcyjne535,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością313,1%
spółki cywilne262,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych212,1%
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych80,8%
spółki jawne20,2%
główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji wzajemnej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,8% podmiotów), własność zagraniczna (5,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych88989,8%
własność zagraniczna505,1%
własność prywatna krajowa pozostała262,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej191,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,5% podmiotów) i od 50 do 249 (2,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych92693,5%
od 50 do 249 zatrudnionych272,7%
od 10 do 49 zatrudnionych202,0%
powyżej 250 zatrudnionych171,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to ubezpieczenia na życie (2,7 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Ubezpieczenia (PKD 65.1)48 156 292 337,3910 994 736 153,773 942 740 541,003 278 179 000,656,829,883,177,2
Ubezpieczenia na życie (PKD 65.11)33 100 547 845,098 562 178 164,072 697 747 510,763 344 824 540,5510,139,1124,074,1
Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (PKD 65.12)15 055 744 492,302 432 557 989,701 244 993 030,24-66 645 539,90-0,4-2,7-5,483,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 21 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA (2,1 mld zł), Grupa Kapitałowa TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA (958,7 mln zł) oraz AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA (476,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA9 761 380 000,346 414 677 000,002 139 759 000,002 748 099 000,0028,242,8128,434,3
Grupa Kapitałowa TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA6 866 961 000,00773 995 000,40958 670 000,00150 517 000,002,219,515,788,7
AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA14 203 680 742,371 071 152 997,00476 880 230,00530 329 594,003,749,5111,292,5
SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA3 636 040 000,00703 020 000,00118 487 000,29-84 252 000,00-2,3-12,0-71,180,7
INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP1 516 037 721,43252 817 105,0349 296 513,1540 908 022,852,716,283,083,3
UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA1 285 988 677,45246 942 371,6845 276 116,91-68 623 616,97-5,3-27,8-151,680,8
SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA1 917 246 000,00164 217 000,0043 319 000,0036 705 000,211,922,484,791,4
GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA2 156 700 249,74162 260 662,7735 747 281,2529 820 220,571,418,483,492,5
MTU MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA716 310 000,00117 136 000,1923 850 000,0010 438 000,001,58,943,883,7
BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP284 902 000,0066 539 000,0022 661 000,17-67 999 000,00-23,9-102,2-300,176,6
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP241 683 706,1945 285 465,3211 004 246,99-19 783 319,97-8,2-43,7-179,881,3
KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA242 781 000,00133 665 000,249 771 000,0011 355 000,004,78,5116,244,9
AXA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA151 334 000,0058 656 000,302 505 000,00-23 823 000,00-15,7-40,6-951,061,2
Grupa Kapitałowa SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA72 458 013,9620 021 283,732 362 083,69-19 075 442,50-26,3-95,3-807,672,4
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA73 163 214,4420 061 116,272 362 083,36-19 253 862,00-26,3-96,0-815,172,6
HDI-GERLING ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA847 320 000,0041 917 000,222 042 000,0039 000,000,00,11,995,1
D.A.S. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ SPÓŁKA AKCYJNA30 067 373,0810 960 161,521 072 791,4672 728,110,20,76,863,6
MEDICOVER FORSAKRINGS AB (PUBL) SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE10 475 799,713 480 770,8137 279,083 798 508,9936,3109,11 000,066,8
SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA1 045 486 000,00138 923 000,000,0023 077 000,192,216,60,086,7
BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP667 453 000,3184 464 000,000,005 388 000,000,86,40,087,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.