Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych105 15993,3%
własność prywatna krajowa pozostała5 1384,6%
własność zagraniczna1 0260,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych4830,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3690,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2650,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1260,1%
własność samorządowa310,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej250,0%
własność państwowych osób prawnych250,0%
pozostałe940,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność samorządowa
własność państwowych osób prawnych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (31,6% największych podmiotów), własność zagraniczna (24,2% największych podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (15,6% największych podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała12431,6%
własność zagraniczna9524,2%
własność krajowych osób fizycznych6115,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej287,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej194,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych133,3%
własność państwowych osób prawnych71,8%
własność samorządowa71,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej41,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej41,0%
pozostałe246,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność prywatna krajowa pozostała (56,9% sumy kapitałów własnych), własność zagraniczna (13,6% sumy kapitałów własnych) oraz własność państwowych osób prawnych (7,3% sumy kapitałów własnych).

własność prywatna krajowa pozostała75 710 961 732,05 zł56,9%
własność zagraniczna18 147 836 899,38 zł13,6%
własność państwowych osób prawnych9 730 849 915,39 zł7,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6 991 553 915,83 zł5,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa6 022 335 783,14 zł4,5%
własność skarbu państwa4 317 315 217,58 zł3,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3 005 038 659,36 zł2,3%
własność krajowych osób fizycznych2 695 586 928,63 zł2,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 624 679 292,90 zł2,0%
własność samorządowa1 793 137 279,26 zł1,3%
pozostałe2 032 832 328 zł1,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.