Podsumowanie

Dział ten obejmuje działalność związaną z pozyskiwaniem i redystrybucją środków finansowych innych niż fundusze ubezpieczeniowe, emerytalne, rentowe lub obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Uwaga: Krajowe uregulowania prawne odgrywają znaczną rolę w określaniu klasyfikacji w ramach działu.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 22 857 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200919 158
31 marca 201019 267
30 czerwca 201019 321
30 września 201019 421
31 grudnia 201019 640
31 marca 201119 700
30 czerwca 201119 852
30 września 201119 923
31 grudnia 201120 041
31 marca 201220 071
30 czerwca 201220 338
30 września 201220 613
31 grudnia 201220 865
31 marca 201321 148
30 czerwca 201321 456
30 września 201321 783
31 grudnia 201322 447
31 marca 201422 588
30 czerwca 201422 857
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,0% ogółu), śląskie (12,7% ogółu) oraz dolnośląskie (9,7% ogółu).

mazowieckie5 70525,0%
śląskie2 89712,7%
dolnośląskie2 2079,7%
wielkopolskie2 2049,6%
małopolskie1 6047,0%
łódzkie1 2285,4%
pomorskie1 2255,4%
kujawsko-pomorskie1 2075,3%
zachodniopomorskie9554,2%
lubelskie7453,3%
warmińsko-mazurskie5412,4%
lubuskie5322,3%
podlaskie5072,2%
podkarpackie4952,2%
świętokrzyskie4482,0%
opolskie3571,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (53,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza12 26053,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4 95321,7%
spółki cywilne1 2145,3%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione1 1635,1%
spółdzielnie7023,1%
fundusze6853,0%
spółki akcyjne6292,8%
spółki komandytowo-akcyjne6172,7%
spółki jawne2811,2%
spółki komandytowe2471,1%
pozostałe1060,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (74,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (18,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych17 07074,7%
własność prywatna krajowa pozostała4 21018,4%
własność zagraniczna6472,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3111,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2371,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1670,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej810,4%
własność samorządowa300,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej220,1%
własność państwowych osób prawnych150,1%
pozostałe670,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,4% podmiotów) i od 10 do 49 (3,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych21 57794,4%
od 10 do 49 zatrudnionych8943,9%
od 50 do 249 zatrudnionych3221,4%
powyżej 250 zatrudnionych640,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (12,7 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64)169 522 603 621,55112 775 814 172,5315 197 391 922,844 232 913 214,952,53,827,933,5
Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9)84 276 873 635,2936 169 112 219,0112 721 593 745,602 505 629 323,933,06,919,757,1
Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2)73 682 179 311,4370 114 975 504,161 257 830 967,01684 769 272,580,91,054,44,8
Pośrednictwo pieniężne (PKD 64.1)10 338 552 550,015 575 165 737,281 006 492 347,62888 789 687,388,615,988,346,1
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.3)1 224 998 124,82916 560 712,08211 474 862,61153 724 931,0612,616,872,725,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 227 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA (9,4 mld zł), Grupa Kapitałowa GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA (3,2 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (3,1 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA12 856 057 324,016 321 545 514,139 355 134 893,34579 823 673,764,59,26,250,8
Grupa Kapitałowa GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA5 716 595 296,454 704 752 769,683 162 726 449,74268 240 819,464,75,78,517,7
Grupa Kapitałowa GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA46 854 411 000,004 432 746 000,003 104 034 000,15476 019 000,001,010,715,390,5
Grupa Kapitałowa NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION SPÓŁKA AKCYJNA2 459 339 000,00472 046 000,232 908 217 000,0081 990 000,003,317,42,880,8
EURONET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ234 211 300,00157 900 500,272 211 634 000,0024 092 400,0010,315,31,132,6
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ9 609 209 942,769 579 392 192,502 055 837 837,321 247 924 001,8113,013,060,70,3
Grupa Kapitałowa HOLDING WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA780 333 000,00304 907 000,001 359 581 000,006 258 000,210,82,10,560,9
PROVIDENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA1 981 171 698,5793 039 920,241 137 404 804,8838 470 120,371,941,43,495,3
Grupa Kapitałowa AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA5 691 762 181,183 114 269 499,611 062 693 463,15436 425 986,927,714,041,145,3
FIRST DATA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA386 154 262,00182 032 630,34827 941 066,9351 170 801,6513,328,16,252,9
Grupa Kapitałowa WKIZB ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 094 252 830,44340 225 283,70804 920 169,8766 790 744,676,119,68,368,9
Grupa Kapitałowa PROKOM INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA5 605 278 000,00988 341 000,00682 796 000,00-221 766 999,75-4,0-22,4-32,582,4
Grupa Kapitałowa I FUNDUSZ MISTRAL SPÓŁKA AKCYJNA409 964 000,00115 030 000,00497 061 000,008 309 000,202,07,21,771,9
CAPGEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ213 243 311,54117 050 422,54478 551 085,7524 698 244,0411,621,15,245,1
Grupa Kapitałowa INVEST-MOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ409 025 200,0080 329 700,29432 354 000,002 706 900,000,73,40,680,4
LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ674 720 036,23135 782 140,28363 666 992,9814 580 440,202,210,74,079,9
BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA74 454 374,8618 751 302,27362 406 820,416 032 220,188,132,21,774,8
TP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 541 520 000,0071 676 000,00350 687 000,00-6 259 999,86-0,2-8,7-1,898,0
BRE LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ4 189 191 334,03128 266 668,15321 361 044,2029 482 493,460,723,09,296,9
Grupa Kapitałowa POLSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ329 658 887,71179 449 577,79321 241 506,4525 045 634,007,614,07,845,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.