Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,0% ogółu), śląskie (12,7% ogółu) oraz dolnośląskie (9,7% ogółu).

mazowieckie5 70525,0%
śląskie2 89712,7%
dolnośląskie2 2079,7%
wielkopolskie2 2049,6%
małopolskie1 6047,0%
łódzkie1 2285,4%
pomorskie1 2255,4%
kujawsko-pomorskie1 2075,3%
zachodniopomorskie9554,2%
lubelskie7453,3%
warmińsko-mazurskie5412,4%
lubuskie5322,3%
podlaskie5072,2%
podkarpackie4952,2%
świętokrzyskie4482,0%
opolskie3571,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
dolnośląskie
wielkopolskie
małopolskie
łódzkie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
podlaskie
podkarpackie
świętokrzyskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (61,2% ogółu), śląskie (6,6% ogółu) oraz dolnośląskie (6,6% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 227 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie13961,2%
śląskie156,6%
dolnośląskie156,6%
wielkopolskie135,7%
pomorskie125,3%
małopolskie83,5%
kujawsko-pomorskie62,6%
lubelskie52,2%
łódzkie52,2%
warmińsko-mazurskie20,9%
podkarpackie20,9%
zachodniopomorskie20,9%
lubuskie10,4%
świętokrzyskie10,4%
podlaskie10,4%
opolskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.