Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (53,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza12 26053,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4 95321,7%
spółki cywilne1 2145,3%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione1 1635,1%
spółdzielnie7023,1%
fundusze6853,0%
spółki akcyjne6292,8%
spółki komandytowo-akcyjne6172,7%
spółki jawne2811,2%
spółki komandytowe2471,1%
pozostałe1060,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione
spółdzielnie
fundusze
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
spółki jawne
spółki komandytowe
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki akcyjne (60,8% największych podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (32,2% największych podmiotów) oraz spółki komandytowo-akcyjne (2,2% największych podmiotów).

spółki akcyjne13860,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7332,2%
spółki komandytowo-akcyjne52,2%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne31,3%
państwowe jednostki organizacyjne20,9%
spółki komandytowe20,9%
fundusze10,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.