Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 15 087 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200914 035
31 marca 201013 980
30 czerwca 201013 938
30 września 201013 907
31 grudnia 201013 974
31 marca 201113 981
30 czerwca 201113 992
30 września 201113 942
31 grudnia 201113 896
31 marca 201213 841
30 czerwca 201213 913
30 września 201214 000
31 grudnia 201214 095
31 marca 201314 228
30 czerwca 201314 424
30 września 201314 580
31 grudnia 201314 868
31 marca 201414 935
30 czerwca 201415 087
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,0% ogółu), śląskie (13,8% ogółu) oraz dolnośląskie (10,0% ogółu).

mazowieckie3 46323,0%
śląskie2 08413,8%
dolnośląskie1 51410,0%
wielkopolskie1 3929,2%
małopolskie1 0386,9%
łódzkie8485,6%
pomorskie8425,6%
kujawsko-pomorskie8415,6%
zachodniopomorskie6744,5%
lubelskie4893,2%
lubuskie3582,4%
warmińsko-mazurskie3572,4%
podlaskie3502,3%
podkarpackie3172,1%
świętokrzyskie2962,0%
opolskie2241,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (56,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22,2% podmiotów) oraz organizacje społeczne oddzielnie niewymienione (7,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza8 54156,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 34822,2%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione1 1627,7%
spółki cywilne1 0066,7%
spółki akcyjne3232,1%
spółki komandytowo-akcyjne2491,7%
spółki jawne1851,2%
spółki komandytowe1561,0%
spółdzielnie400,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych290,2%
pozostałe480,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (79,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (14,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych11 93179,1%
własność prywatna krajowa pozostała2 20014,6%
własność zagraniczna4032,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1791,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1350,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej850,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej550,4%
własność samorządowa270,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej190,1%
własność państwowych osób prawnych120,1%
pozostałe410,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,0% podmiotów) i od 10 do 49 (2,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych14 63997,0%
od 10 do 49 zatrudnionych3682,4%
od 50 do 249 zatrudnionych620,4%
powyżej 250 zatrudnionych180,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostałe formy udzielania kredytów (4,8 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9)84 276 873 635,2936 169 112 219,0112 721 593 745,602 505 629 323,933,06,919,757,1
Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92)25 911 331 662,9522 294 557 752,014 835 067 671,302 181 822 384,438,49,845,114,0
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99)13 412 247 400,254 984 651 031,134 262 078 327,8033 222 670,750,30,70,862,8
Leasing finansowy (PKD 64.91)44 953 294 572,098 889 903 435,873 624 447 746,50290 584 268,750,73,38,080,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 139 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to EURONET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,2 mld zł), NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (2,1 mld zł) oraz PROVIDENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (1,1 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
EURONET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ234 211 300,00157 900 500,272 211 634 000,0024 092 400,0010,315,31,132,6
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ9 609 209 942,769 579 392 192,502 055 837 837,321 247 924 001,8113,013,060,70,3
PROVIDENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA1 981 171 698,5793 039 920,241 137 404 804,8838 470 120,371,941,43,495,3
Grupa Kapitałowa AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA5 691 762 181,183 114 269 499,611 062 693 463,15436 425 986,927,714,041,145,3
FIRST DATA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA386 154 262,00182 032 630,34827 941 066,9351 170 801,6513,328,16,252,9
Grupa Kapitałowa PROKOM INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA5 605 278 000,00988 341 000,00682 796 000,00-221 766 999,75-4,0-22,4-32,582,4
CAPGEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ213 243 311,54117 050 422,54478 551 085,7524 698 244,0411,621,15,245,1
LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ674 720 036,23135 782 140,28363 666 992,9814 580 440,202,210,74,079,9
TP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 541 520 000,0071 676 000,00350 687 000,00-6 259 999,86-0,2-8,7-1,898,0
BRE LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ4 189 191 334,03128 266 668,15321 361 044,2029 482 493,460,723,09,296,9
VB LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA2 627 639 051,13100 905 569,02290 186 536,98-43 822 785,69-1,7-43,4-15,196,2
Grupa Kapitałowa RAIFFEISEN-LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA5 115 699 000,36483 299 000,00252 895 000,0035 695 000,000,77,414,190,6
RAIFFEISEN-LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA5 120 573 000,00474 128 000,26252 630 000,0038 306 000,000,88,115,290,7
Grupa Kapitałowa TOWARZYSTWO FINANSOWE "SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ861 553 097,06808 037 961,74230 635 829,08888 883,700,10,10,46,2
Grupa Kapitałowa PEKAO LEASING HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA3 341 654 781,91492 613 127,24207 902 511,755 666 858,200,21,22,785,3
PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 338 711 469,96458 128 129,25207 900 789,774 811 098,550,11,12,386,3
MILLENNIUM LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 980 483 300,372 540 672 800,00196 971 100,0029 795 200,001,01,215,114,8
SG EQUIPMENT LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 350 120 207,22137 300 233,00156 619 707,0019 864 024,000,914,512,794,2
GECS POLISH FUNDING CO IV AB SPÓŁKA KOMANDYTOWA3 033 840 097,103 031 445 239,83151 992 742,71148 729 329,444,94,997,90,1
ŻAGIEL SPÓŁKA AKCYJNA49 313 943,695 056 994,33143 262 727,66-33 055 978,23-67,0-653,7-23,189,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.