Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (74,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (18,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych17 07074,7%
własność prywatna krajowa pozostała4 21018,4%
własność zagraniczna6472,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3111,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2371,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1670,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej810,4%
własność samorządowa300,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej220,1%
własność państwowych osób prawnych150,1%
pozostałe670,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność samorządowa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (30,4% największych podmiotów), własność zagraniczna (22,9% największych podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (16,3% największych podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała6930,4%
własność zagraniczna5222,9%
własność krajowych osób fizycznych3716,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej167,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej135,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych94,0%
własność samorządowa73,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej41,8%
własność państwowych osób prawnych31,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej31,3%
pozostałe114,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność prywatna krajowa pozostała (59,0% sumy kapitałów własnych), własność zagraniczna (10,9% sumy kapitałów własnych) oraz własność państwowych osób prawnych (8,7% sumy kapitałów własnych).

własność prywatna krajowa pozostała65 866 874 996,83 zł59,0%
własność zagraniczna12 123 803 889,34 zł10,9%
własność państwowych osób prawnych9 687 642 349,61 zł8,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa5 480 369 683,93 zł4,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4 462 682 309,57 zł4,0%
własność skarbu państwa3 947 291 816,38 zł3,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 600 904 116,38 zł2,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2 133 670 010,35 zł1,9%
własność krajowych osób fizycznych1 967 012 630,22 zł1,8%
własność samorządowa1 793 137 279,26 zł1,6%
pozostałe1 656 043 318 zł1,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.