Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), śląskie (12,4% ogółu) oraz wielkopolskie (9,3% ogółu).

mazowieckie21 70319,3%
śląskie13 95912,4%
wielkopolskie10 4609,3%
dolnośląskie9 6638,6%
małopolskie8 7487,8%
pomorskie7 7396,9%
łódzkie6 4265,7%
kujawsko-pomorskie5 7315,1%
zachodniopomorskie5 5684,9%
lubelskie4 5894,1%
podkarpackie3 6613,2%
warmińsko-mazurskie3 2382,9%
opolskie2 8982,6%
podlaskie2 8372,5%
świętokrzyskie2 8242,5%
lubuskie2 6972,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
lubelskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
opolskie
podlaskie
świętokrzyskie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (65,8% ogółu), dolnośląskie (7,4% ogółu) oraz śląskie (5,4% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 392 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie25865,8%
dolnośląskie297,4%
śląskie215,4%
pomorskie205,1%
wielkopolskie174,3%
kujawsko-pomorskie112,8%
małopolskie102,6%
łódzkie102,6%
lubelskie51,3%
warmińsko-mazurskie30,8%
podkarpackie30,8%
zachodniopomorskie20,5%
lubuskie10,3%
świętokrzyskie10,3%
podlaskie10,3%
opolskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.