Podsumowanie

Dział ten obejmuje świadczenie usług objętych pośrednictwem finansowym lub ściśle z nim związanych, które jednak samo nie jest usługą finansową.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 88 842 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009102 658
31 marca 2010101 639
30 czerwca 2010101 312
30 września 2010100 985
31 grudnia 2010100 618
31 marca 201199 519
30 czerwca 201197 576
30 września 201196 054
31 grudnia 201194 125
31 marca 201292 362
30 czerwca 201291 749
30 września 201291 163
31 grudnia 201290 851
31 marca 201390 113
30 czerwca 201389 797
30 września 201390 028
31 grudnia 201389 990
31 marca 201489 433
30 czerwca 201488 842
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,7% ogółu), śląskie (12,4% ogółu) oraz wielkopolskie (9,2% ogółu).

mazowieckie15 71817,7%
śląskie10 98112,4%
wielkopolskie8 1739,2%
dolnośląskie7 3988,3%
małopolskie7 0758,0%
pomorskie6 4727,3%
łódzkie5 1315,8%
zachodniopomorskie4 5715,1%
kujawsko-pomorskie4 4695,0%
lubelskie3 7854,3%
podkarpackie3 1383,5%
warmińsko-mazurskie2 6513,0%
opolskie2 4972,8%
świętokrzyskie2 3442,6%
podlaskie2 3162,6%
lubuskie2 1232,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (92,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza82 02892,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 2923,7%
spółki cywilne2 4452,8%
spółki jawne4180,5%
spółki akcyjne3480,4%
spółki komandytowe1480,2%
spółki komandytowo-akcyjne910,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych450,1%
spółdzielnie120,0%
fundusze80,0%
pozostałe70,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych87 19198,1%
własność prywatna krajowa pozostała8691,0%
własność zagraniczna3240,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1720,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1300,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej790,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej420,0%
własność państwowych osób prawnych80,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych70,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,0%
pozostałe140,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,3% podmiotów) i od 10 do 49 (0,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych88 22799,3%
od 10 do 49 zatrudnionych5090,6%
od 50 do 249 zatrudnionych840,1%
powyżej 250 zatrudnionych220,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (5,7 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66)17 298 560 794,359 491 633 984,579 101 152 650,601 615 280 699,669,317,017,845,1
Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.1)13 608 327 521,736 803 789 161,085 693 778 777,96874 397 779,976,412,915,450,0
Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.2)1 741 903 941,39949 427 134,742 277 689 282,79186 016 726,4210,719,68,245,5
Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.3)1 948 329 331,231 738 417 688,751 129 684 589,85554 866 193,2728,531,949,110,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 139 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa TOWAROWA GIEŁDA ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA (2,7 mld zł), IZBA ROZLICZENIOWA GIEŁD TOWAROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (2,0 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA (1,2 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa TOWAROWA GIEŁDA ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA89 333 012,9741 054 798,562 660 059 204,9319 670 897,3222,047,90,754,0
IZBA ROZLICZENIOWA GIEŁD TOWAROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA59 685 129,9614 394 359,972 012 363 055,294 473 733,277,531,10,275,9
Grupa Kapitałowa DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA1 290 326 000,00721 613 000,201 223 216 000,0042 616 000,003,35,93,544,1
Grupa Kapitałowa FIRST DATA POLAND HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA752 760 214,14-57 865 076,11827 835 356,92-81 861 265,99-10,9141,5-9,9100,0
TOWAROWA GIEŁDA ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA39 813 115,1836 825 669,91761 693 604,8115 441 769,1438,841,92,07,5
ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA826 581 880,47789 478 516,59391 867 186,36208 070 368,2925,226,453,14,5
Grupa Kapitałowa DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ171 667 345,07-23 777 223,51340 967 703,16-3 458 925,09-2,014,6-1,0100,0
ING USŁUGI FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA155 463 327,2383 034 827,09323 807 232,59-44 697 905,28-28,8-53,8-13,846,6
Grupa Kapitałowa OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA135 474 000,0088 064 000,00320 300 000,0877 561 000,0057,388,124,235,0
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA135 474 000,0088 064 000,00310 447 000,1972 300 000,0053,482,123,335,0
ALLIANZ POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 907 409,7113 612 544,47310 396 372,82-1 656 287,73-2,1-12,2-0,583,2
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU SPÓŁKA AKCYJNA347 147 833,57303 715 332,94246 915 149,0299 570 932,4728,732,840,312,5
Grupa Kapitałowa GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA558 526 000,00524 726 000,00225 629 000,0094 826 000,2917,018,142,06,1
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA426 670 000,25396 444 000,00216 467 000,00135 041 000,0031,734,162,47,1
Grupa Kapitałowa ING INVESTMENT MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA111 649 980,0093 572 440,34202 072 270,0045 014 630,0040,348,122,316,2
Grupa Kapitałowa ASEKURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 756 804,911 697 362,05182 825 139,009 534 734,0427,4561,75,295,1
AXA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA83 374 358,5934 488 839,44165 642 558,42-6 478 476,87-7,8-18,8-3,958,6
CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAOSPÓŁKA AKCYJNA1 230 458 607,66173 326 584,90162 654 554,9851 506 337,904,229,731,785,9
KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCHSPÓŁKA AKCYJNA1 361 353 399,33370 023 401,20150 908 513,9142 105 975,193,111,427,972,8
POWSZECHNY DOM KREDYTOWY SPÓŁKA AKCYJNA109 171 000,1977 764 000,00144 058 000,0018 340 000,0016,823,612,728,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.