Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 69 787 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200984 053
31 marca 201082 930
30 czerwca 201082 459
30 września 201082 021
31 grudnia 201081 689
31 marca 201180 537
30 czerwca 201178 591
30 września 201177 152
31 grudnia 201175 441
31 marca 201273 915
30 czerwca 201273 279
30 września 201272 705
31 grudnia 201272 274
31 marca 201371 631
30 czerwca 201371 291
30 września 201371 390
31 grudnia 201371 031
31 marca 201470 490
30 czerwca 201469 787
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,2% ogółu), śląskie (11,9% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

mazowieckie11 97717,2%
śląskie8 27311,9%
wielkopolskie6 6579,5%
małopolskie5 5958,0%
dolnośląskie5 5728,0%
pomorskie4 8617,0%
łódzkie4 1676,0%
kujawsko-pomorskie3 8005,4%
zachodniopomorskie3 7105,3%
lubelskie3 0194,3%
podkarpackie2 5403,6%
warmińsko-mazurskie2 0963,0%
opolskie2 0172,9%
świętokrzyskie1 9832,8%
podlaskie1 8522,7%
lubuskie1 6682,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (94,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza66 22494,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 7802,6%
spółki cywilne1 4172,0%
spółki jawne1740,2%
spółki akcyjne800,1%
spółki komandytowe730,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych150,0%
spółki komandytowo-akcyjne130,0%
spółki partnerskie60,0%
spółdzielnie50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych69 04898,9%
własność prywatna krajowa pozostała4020,6%
własność zagraniczna1430,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych740,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej550,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej370,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej160,0%
własność państwowych osób prawnych40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
pozostałe30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,6% podmiotów) i od 10 do 49 (0,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych69 50299,6%
od 10 do 49 zatrudnionych2460,4%
od 50 do 249 zatrudnionych370,1%
powyżej 250 zatrudnionych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (1,5 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.2)1 741 903 941,39949 427 134,742 277 689 282,79186 016 726,4210,719,68,245,5
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22)1 006 388 947,13517 635 125,051 463 970 374,51142 493 995,8214,227,59,748,6
Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29)564 565 611,19388 238 114,91450 881 176,2930 131 434,865,37,86,731,2
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21)170 949 383,0743 553 894,78362 837 731,9913 391 295,747,830,83,774,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 47 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (341,0 mln zł), ING USŁUGI FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA (323,8 mln zł) oraz ALLIANZ POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (310,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ171 667 345,07-23 777 223,51340 967 703,16-3 458 925,09-2,014,6-1,0100,0
ING USŁUGI FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA155 463 327,2383 034 827,09323 807 232,59-44 697 905,28-28,8-53,8-13,846,6
ALLIANZ POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 907 409,7113 612 544,47310 396 372,82-1 656 287,73-2,1-12,2-0,583,2
Grupa Kapitałowa ASEKURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 756 804,911 697 362,05182 825 139,009 534 734,0427,4561,75,295,1
PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE UNILEVER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA331 535 000,20267 774 000,00140 166 000,0012 237 000,003,74,68,719,2
GENERALI FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ84 362 442,9467 353 946,69128 663 481,503 842 103,214,65,73,020,2
DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ96 491 930,321 418 283,54105 967 619,931 303 180,481,491,91,298,5
MONDIAL ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 144 090,807 693 128,97105 174 703,822 806 349,9517,436,52,752,4
WARTA 24 PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI23 148 288,9111 034 657,39101 657 932,143 021 606,1613,127,43,052,3
Grupa Kapitałowa DSA FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA69 431 876,3522 015 220,5888 156 761,5016 206 367,3023,373,618,468,3
Grupa Kapitałowa AON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ76 766 000,008 307 800,0080 527 700,293 916 700,005,147,14,989,2
DSA FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA67 601 729,4551 017 312,8779 405 714,7270 860 738,23104,8138,989,224,5
POL - ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 484 903,416 040 763,0077 422 985,924 948 113,009,881,96,488,0
PZU CENTRUM OPERACJI SPÓŁKA AKCYJNA49 455 400,0036 008 900,0069 714 900,00616 500,181,31,70,927,2
EULER HERMES COLLECTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ84 028 467,2919 995 771,2566 465 756,976 767 874,488,133,910,276,2
PHINANCE SPÓŁKA AKCYJNA18 772 704,7211 458 672,5755 216 824,281 165 864,796,210,22,139,0
INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA18 537 766,238 030 800,3647 685 570,29-443 091,57-2,4-5,5-0,956,7
Grupa Kapitałowa VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA26 936 000,0011 909 000,0047 534 000,005 310 000,0919,744,611,255,8
EUROP ASSISTANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 786 746,467 871 136,2042 648 563,433 922 827,3418,949,89,262,1
GRAS SAVOYE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 043 399,316 021 561,8642 389 826,514 634 061,8615,477,010,980,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.