Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 600 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,5% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 776
31 marca 20104 895
30 czerwca 20104 968
30 września 20104 981
31 grudnia 20105 062
31 marca 20114 933
30 czerwca 20114 930
30 września 20114 746
31 grudnia 20114 584
31 marca 20124 375
30 czerwca 20124 267
30 września 20124 120
31 grudnia 20124 012
31 marca 20133 912
30 czerwca 20133 851
30 września 20133 809
31 grudnia 20133 765
31 marca 20143 699
30 czerwca 20143 600
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,9% ogółu), śląskie (17,7% ogółu) oraz małopolskie (10,4% ogółu).

mazowieckie68218,9%
śląskie63817,7%
małopolskie37510,4%
dolnośląskie3529,8%
pomorskie2135,9%
łódzkie2005,6%
kujawsko-pomorskie1664,6%
wielkopolskie1554,3%
podkarpackie1484,1%
zachodniopomorskie1413,9%
opolskie1283,6%
lubelskie1223,4%
warmińsko-mazurskie922,6%
świętokrzyskie712,0%
lubuskie701,9%
podlaskie471,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (91,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 30191,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1654,6%
spółki cywilne882,4%
spółki akcyjne150,4%
spółki jawne130,4%
spółki komandytowe120,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,1%
spółdzielnie10,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
spółki partnerskie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 50897,4%
własność prywatna krajowa pozostała501,4%
własność zagraniczna250,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,1%
własność państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,1% podmiotów) i od 10 do 49 (0,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 56699,1%
od 10 do 49 zatrudnionych280,8%
od 50 do 249 zatrudnionych50,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29)564 565 611,19388 238 114,91450 881 176,2930 131 434,865,37,86,731,2
Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z)564 565 611,19388 238 114,91450 881 176,2930 131 434,865,37,86,731,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 10 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE UNILEVER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (140,2 mln zł), PZU CENTRUM OPERACJI SPÓŁKA AKCYJNA (69,7 mln zł) oraz EULER HERMES COLLECTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (66,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE UNILEVER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA331 535 000,20267 774 000,00140 166 000,0012 237 000,003,74,68,719,2
PZU CENTRUM OPERACJI SPÓŁKA AKCYJNA49 455 400,0036 008 900,0069 714 900,00616 500,181,31,70,927,2
EULER HERMES COLLECTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ84 028 467,2919 995 771,2566 465 756,976 767 874,488,133,910,276,2
PHINANCE SPÓŁKA AKCYJNA18 772 704,7211 458 672,5755 216 824,281 165 864,796,210,22,139,0
INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA18 537 766,238 030 800,3647 685 570,29-443 091,57-2,4-5,5-0,956,7
PROCONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 589 448,853 324 231,9138 467 283,26-61 516,44-0,5-1,9-0,273,6
NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA18 139 240,5017 557 092,0318 123 181,909 926 108,8154,756,554,83,2
A-Z FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ9 994 617,154 164 794,199 570 406,2556 367,750,61,40,658,3
GSU POMOC GÓRNICZY KLUB UBEZPIECZONYCH SPÓŁKA AKCYJNA2 623 240,752 444 680,733 380 854,06512 351,6319,521,015,26,8
PZU POMOC SPÓŁKA AKCYJNA18 889 726,7017 479 174,162 090 399,74-646 024,59-3,4-3,7-30,97,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.