Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 18 854 aktywne podmioty działające w tej branży, o 2,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200918 471
31 marca 201018 579
30 czerwca 201018 717
30 września 201018 826
31 grudnia 201018 785
31 marca 201118 829
30 czerwca 201118 833
30 września 201118 752
31 grudnia 201118 526
31 marca 201218 280
30 czerwca 201218 297
30 września 201218 280
31 grudnia 201218 390
31 marca 201318 295
30 czerwca 201318 318
30 września 201318 450
31 grudnia 201318 766
31 marca 201418 744
30 czerwca 201418 854
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,2% ogółu), śląskie (14,3% ogółu) oraz dolnośląskie (9,6% ogółu).

mazowieckie3 61219,2%
śląskie2 69914,3%
dolnośląskie1 8149,6%
pomorskie1 6018,5%
wielkopolskie1 5058,0%
małopolskie1 4677,8%
łódzkie9595,1%
zachodniopomorskie8604,6%
lubelskie7644,1%
kujawsko-pomorskie6673,5%
podkarpackie5963,2%
warmińsko-mazurskie5532,9%
opolskie4792,5%
podlaskie4622,5%
lubuskie4552,4%
świętokrzyskie3611,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (83,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza15 77383,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 4517,7%
spółki cywilne1 0285,5%
spółki jawne2431,3%
spółki akcyjne1821,0%
spółki komandytowo-akcyjne710,4%
spółki komandytowe690,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych270,1%
spółdzielnie70,0%
fundusze20,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych18 06395,8%
własność prywatna krajowa pozostała4042,1%
własność zagraniczna1590,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych850,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej650,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej380,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej200,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,0%
własność państwowych osób prawnych30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych30,0%
pozostałe100,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,5% podmiotów) i od 10 do 49 (1,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych18 56398,5%
od 10 do 49 zatrudnionych2341,2%
od 50 do 249 zatrudnionych390,2%
powyżej 250 zatrudnionych180,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (3,6 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.1)13 608 327 521,736 803 789 161,085 693 778 777,96874 397 779,976,412,915,450,0
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19)5 706 300 540,683 537 316 103,613 605 998 545,66356 620 398,386,310,19,938,0
Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11)1 941 882 443,31892 914 913,911 139 210 484,70193 650 444,6110,021,717,054,0
Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12)5 960 144 537,742 373 558 143,56948 569 747,60324 126 936,985,413,734,260,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 69 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa TOWAROWA GIEŁDA ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA (2,7 mld zł), IZBA ROZLICZENIOWA GIEŁD TOWAROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (2,0 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA (1,2 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa TOWAROWA GIEŁDA ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA89 333 012,9741 054 798,562 660 059 204,9319 670 897,3222,047,90,754,0
IZBA ROZLICZENIOWA GIEŁD TOWAROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA59 685 129,9614 394 359,972 012 363 055,294 473 733,277,531,10,275,9
Grupa Kapitałowa DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA1 290 326 000,00721 613 000,201 223 216 000,0042 616 000,003,35,93,544,1
Grupa Kapitałowa FIRST DATA POLAND HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA752 760 214,14-57 865 076,11827 835 356,92-81 861 265,99-10,9141,5-9,9100,0
TOWAROWA GIEŁDA ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA39 813 115,1836 825 669,91761 693 604,8115 441 769,1438,841,92,07,5
Grupa Kapitałowa OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA135 474 000,0088 064 000,00320 300 000,0877 561 000,0057,388,124,235,0
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA135 474 000,0088 064 000,00310 447 000,1972 300 000,0053,482,123,335,0
Grupa Kapitałowa GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA558 526 000,00524 726 000,00225 629 000,0094 826 000,2917,018,142,06,1
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA426 670 000,25396 444 000,00216 467 000,00135 041 000,0031,734,162,47,1
AXA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA83 374 358,5934 488 839,44165 642 558,42-6 478 476,87-7,8-18,8-3,958,6
CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAOSPÓŁKA AKCYJNA1 230 458 607,66173 326 584,90162 654 554,9851 506 337,904,229,731,785,9
KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCHSPÓŁKA AKCYJNA1 361 353 399,33370 023 401,20150 908 513,9142 105 975,193,111,427,972,8
POWSZECHNY DOM KREDYTOWY SPÓŁKA AKCYJNA109 171 000,1977 764 000,00144 058 000,0018 340 000,0016,823,612,728,8
H+H POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ216 388 000,0047 822 000,00130 521 000,12-21 597 000,00-10,0-45,2-16,677,9
DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU SPÓŁKA AKCYJNA784 045 000,2872 474 000,00118 763 000,0029 849 000,003,841,225,190,8
UNICREDIT CAIB POLAND SPÓŁKA AKCYJNA621 023 028,43179 277 956,87113 017 090,5853 153 331,068,629,747,071,1
KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA110 894 000,0091 450 000,00110 896 000,2524 844 000,0022,427,222,417,5
Grupa Kapitałowa IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA408 402 000,0067 458 000,30100 451 000,0018 419 000,004,527,318,383,5
NOBLE SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA285 170 169,4929 049 971,4794 134 931,5720 408 271,827,270,321,789,8
MF FINANCE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZINĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)2 033 003 101,402 029 357 651,1884 917 893,3581 600 755,504,04,096,10,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.