Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,7% ogółu), śląskie (12,4% ogółu) oraz wielkopolskie (9,2% ogółu).

mazowieckie15 71817,7%
śląskie10 98112,4%
wielkopolskie8 1739,2%
dolnośląskie7 3988,3%
małopolskie7 0758,0%
pomorskie6 4727,3%
łódzkie5 1315,8%
zachodniopomorskie4 5715,1%
kujawsko-pomorskie4 4695,0%
lubelskie3 7854,3%
podkarpackie3 1383,5%
warmińsko-mazurskie2 6513,0%
opolskie2 4972,8%
świętokrzyskie2 3442,6%
podlaskie2 3162,6%
lubuskie2 1232,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
opolskie
świętokrzyskie
podlaskie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (70,5% ogółu), dolnośląskie (9,4% ogółu) oraz śląskie (4,3% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 139 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie9870,5%
dolnośląskie139,4%
śląskie64,3%
kujawsko-pomorskie53,6%
pomorskie53,6%
wielkopolskie42,9%
łódzkie42,9%
małopolskie21,4%
podkarpackie10,7%
warmińsko-mazurskie10,7%
zachodniopomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
lubuskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.