Podsumowanie

Sekcja ta obejmuje:

  • opiekę zdrowotną prowadzoną przez lekarzy w szpitalach lub innych placówkach,
  • działalność fizjoterapeutyczną,
  • działalność pogotowia ratunkowego,
  • pomoc społeczną z zakwaterowaniem, która wymaga w pewnym stopniu opieki zdrowotnej,
  • pomoc społeczną niewymagającą zaangażowania specjalistów w zakresie opieki medycznej.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 200 633 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009168 233
31 marca 2010171 123
30 czerwca 2010173 068
30 września 2010175 694
31 grudnia 2010179 074
31 marca 2011180 463
30 czerwca 2011180 274
30 września 2011181 545
31 grudnia 2011184 044
31 marca 2012185 099
30 czerwca 2012186 242
30 września 2012188 038
31 grudnia 2012190 977
31 marca 2013192 478
30 czerwca 2013193 622
30 września 2013195 458
31 grudnia 2013197 900
31 marca 2014199 554
30 czerwca 2014200 633
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,9% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

mazowieckie29 98214,9%
śląskie21 66410,8%
wielkopolskie19 7609,8%
małopolskie17 6368,8%
dolnośląskie15 6647,8%
pomorskie12 8346,4%
zachodniopomorskie12 7046,3%
kujawsko-pomorskie12 1196,0%
łódzkie11 9656,0%
lubelskie9 5984,8%
podkarpackie8 4924,2%
warmińsko-mazurskie7 7273,9%
podlaskie5 9613,0%
lubuskie5 3442,7%
świętokrzyskie5 0292,5%
opolskie4 1542,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 29 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (88,6% podmiotów), spółki cywilne (3,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza177 70988,6%
spółki cywilne7 7053,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5 1492,6%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne3 5301,8%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne1 3940,7%
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej1 3520,7%
spółki jawne1 2660,6%
spółki partnerskie8970,4%
placówki systemu oświaty publiczne4620,2%
spółki komandytowe2810,1%
pozostałe8880,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,2% podmiotów), własność samorządowa (3,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych191 00095,2%
własność samorządowa6 6623,3%
własność prywatna krajowa pozostała1 3410,7%
własność zagraniczna6100,3%
własność skarbu państwa2560,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2360,1%
własność państwowych osób prawnych1860,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1250,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej910,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej840,0%
pozostałe420,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,7% podmiotów) i od 10 do 49 (3,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych192 06995,7%
od 10 do 49 zatrudnionych6 3573,2%
od 50 do 249 zatrudnionych1 6420,8%
powyżej 250 zatrudnionych5650,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to opieka zdrowotna (34,5 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)32 404 057 783,6517 516 765 539,9934 474 109 511,12-765 838 348,10-2,4-4,4-2,245,9
Opieka zdrowotna (PKD 86)32 379 994 680,7717 494 673 491,6934 459 545 515,59-765 174 895,55-2,4-4,4-2,246,0
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87)24 063 102,8822 092 048,3014 563 995,53-663 452,55-2,8-3,0-4,68,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 632 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (616,6 mln zł), LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (591,7 mln zł) oraz UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE (440,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ726 046 000,00-118 522 000,00616 620 000,21-49 079 000,00-6,841,4-8,0100,0
LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ724 138 000,00-117 908 999,73591 674 000,00-47 608 000,00-6,640,4-8,1100,0
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE137 996 362,49-120 129 892,29440 929 564,23-7 336 964,25-5,36,1-1,7100,0
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE289 395 767,4586 500 119,85416 352 704,32-2 222 676,05-0,8-2,6-0,570,1
MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 018 600,0041 300 100,00322 232 400,18-6 819 000,00-5,8-16,5-2,165,0
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE343 029 198,98250 420 316,28321 361 362,86894 936,810,30,40,327,0
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M.KOPERNIKA W ŁODZI163 827 895,2419 097 678,74315 073 391,65464 015,980,32,40,288,3
SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE125 505 703,32-17 410 141,53312 724 254,79-8 218 227,78-6,647,2-2,6100,0
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE137 991 971,4187 636 132,09279 762 399,59-7 273 703,49-5,3-8,3-2,636,5
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY73 790 878,04-85 892 510,19248 912 769,01-27 576 414,81-37,432,1-11,1100,0
INSTYTUT "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"219 568 314,7379 814,42242 669 221,21-34 249 743,00-15,6-1 000,0-14,1100,0
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA132 627 762,2792 583 752,02239 120 489,864 562 450,033,44,91,930,2
CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY321 216 449,22254 714 521,32235 417 907,025 084 577,791,62,02,220,7
Grupa Kapitałowa AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA314 328 340,8270 342 122,89229 143 660,0917 449 001,715,624,87,677,6
FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ188 164 000,0060 082 000,00225 563 000,232 496 000,001,34,21,168,1
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU65 577 086,09-60 390 117,53220 210 236,30-6 061 627,44-9,210,0-2,8100,0
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE264 468 176,29220 027 969,49214 054 132,83-166 077,74-0,1-0,1-0,116,8
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE103 483 554,4849 841 325,62209 562 563,892 824 657,112,75,71,451,8
SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU92 357 925,2742 932 069,26202 393 739,30404 064,440,40,90,253,5
INSTYTUT "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI" (*)95 069 800,00-142 381 100,00201 659 600,29-57 644 300,00-60,640,5-28,6100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.