Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,2% podmiotów), własność samorządowa (3,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych191 00095,2%
własność samorządowa6 6623,3%
własność prywatna krajowa pozostała1 3410,7%
własność zagraniczna6100,3%
własność skarbu państwa2560,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2360,1%
własność państwowych osób prawnych1860,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1250,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej910,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej840,0%
pozostałe420,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność samorządowa
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność skarbu państwa
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność państwowych osób prawnych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność samorządowa (59,7% największych podmiotów), własność państwowych osób prawnych (13,0% największych podmiotów) oraz własność skarbu państwa (11,1% największych podmiotów).

własność samorządowa37759,7%
własność państwowych osób prawnych8213,0%
własność skarbu państwa7011,1%
własność krajowych osób fizycznych213,3%
własność prywatna krajowa pozostała193,0%
własność zagraniczna91,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej91,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,6%
pozostałe81,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność samorządowa (65,0% sumy kapitałów własnych), własność państwowych osób prawnych (16,2% sumy kapitałów własnych) oraz własność skarbu państwa (12,7% sumy kapitałów własnych).

własność samorządowa10 949 461 791,42 zł65,0%
własność państwowych osób prawnych2 720 661 087,80 zł16,2%
własność skarbu państwa2 140 088 636,26 zł12,7%
własność prywatna krajowa pozostała275 875 253,85 zł1,6%
własność krajowych osób fizycznych185 234 163,04 zł1,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej139 848 365,55 zł0,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych125 085 376,08 zł0,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej76 616 159,68 zł0,5%
własność zagraniczna62 585 656,40 zł0,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej45 988 654,07 zł0,3%
pozostałe119 543 057 zł0,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.