Podsumowanie

Dział ten obejmuje pomoc społeczną bez zakwaterowania.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 312 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20096 798
31 marca 20107 057
30 czerwca 20107 301
30 września 20107 706
31 grudnia 20107 888
31 marca 20118 013
30 czerwca 20118 279
30 września 20118 493
31 grudnia 20118 572
31 marca 20128 575
30 czerwca 20128 640
30 września 20128 768
31 grudnia 20128 951
31 marca 20139 028
30 czerwca 20139 096
30 września 20139 225
31 grudnia 20139 231
31 marca 20149 312
30 czerwca 20149 312
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,8% ogółu), dolnośląskie (11,4% ogółu) oraz wielkopolskie (8,7% ogółu).

mazowieckie1 47215,8%
dolnośląskie1 06211,4%
wielkopolskie8138,7%
śląskie7367,9%
małopolskie7147,7%
pomorskie6597,1%
zachodniopomorskie6076,5%
kujawsko-pomorskie5045,4%
lubelskie4835,2%
łódzkie4214,5%
lubuskie3734,0%
podkarpackie3694,0%
warmińsko-mazurskie3563,8%
podlaskie2562,7%
opolskie2492,7%
świętokrzyskie2382,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 22 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (50,6% podmiotów), gminne samorządowe jednostki organizacyjne (34,1% podmiotów) oraz powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (4,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 71050,6%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne3 18034,1%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne4324,6%
spółki cywilne3934,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1681,8%
placówki systemu oświaty niepubliczne1321,4%
spółdzielnie951,0%
stowarzyszenia380,4%
spółki komandytowe340,4%
fundacje310,3%
pozostałe991,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (56,6% podmiotów), własność samorządowa (39,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5 27156,6%
własność samorządowa3 64539,1%
własność prywatna krajowa pozostała3203,4%
własność zagraniczna280,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych150,2%
własność skarbu państwa120,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej80,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej70,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,1%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (78,7% podmiotów) i od 10 do 49 (18,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 32578,7%
od 10 do 49 zatrudnionych1 73718,7%
od 50 do 249 zatrudnionych2282,4%
powyżej 250 zatrudnionych220,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.