Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • działalność szpitali ogólnych i specjalistycznych, sanatoriów, prewentoriów, centrów rehabilitacyjnych oraz pozostałych placówek medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie,
  • porady lekarskie, diagnostykę i leczenie świadczone przez lekarzy,
  • praktykę dentystyczną o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, włączając działalność ortodontyczną,
  • praktykę pielęgniarek i położnych,
  • działalność paramedyczną.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 188 343 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009158 955
31 marca 2010161 573
30 czerwca 2010163 249
30 września 2010165 446
31 grudnia 2010168 626
31 marca 2011169 860
30 czerwca 2011169 364
30 września 2011170 408
31 grudnia 2011172 801
31 marca 2012173 870
30 czerwca 2012174 962
30 września 2012176 564
31 grudnia 2012179 220
31 marca 2013180 628
30 czerwca 2013181 678
30 września 2013183 360
31 grudnia 2013185 754
31 marca 2014187 287
30 czerwca 2014188 343
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,9% ogółu), śląskie (11,0% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie28 01614,9%
śląskie20 64511,0%
wielkopolskie18 7319,9%
małopolskie16 7178,9%
dolnośląskie14 3237,6%
pomorskie11 9366,3%
zachodniopomorskie11 9186,3%
kujawsko-pomorskie11 4526,1%
łódzkie11 3496,0%
lubelskie8 9654,8%
podkarpackie8 0234,3%
warmińsko-mazurskie7 2413,8%
podlaskie5 6443,0%
lubuskie4 8752,6%
świętokrzyskie4 6772,5%
opolskie3 8312,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 23 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (91,5% podmiotów), spółki cywilne (3,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza172 29491,5%
spółki cywilne7 2283,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4 7622,5%
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej1 3400,7%
spółki jawne1 2310,7%
spółki partnerskie8960,5%
spółki komandytowe2300,1%
spółki akcyjne990,1%
spółdzielnie660,0%
państwowe jednostki organizacyjne540,0%
pozostałe1430,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,1% podmiotów), własność samorządowa (0,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych184 74298,1%
własność samorządowa1 3070,7%
własność prywatna krajowa pozostała8810,5%
własność zagraniczna5600,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2100,1%
własność państwowych osób prawnych1810,1%
własność skarbu państwa1590,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1110,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej770,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej730,0%
pozostałe420,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,3% podmiotów) i od 10 do 49 (2,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych183 31697,3%
od 10 do 49 zatrudnionych3 7792,0%
od 50 do 249 zatrudnionych7130,4%
powyżej 250 zatrudnionych5350,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność szpitali (29,5 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Opieka zdrowotna (PKD 86)32 379 994 680,7717 494 673 491,6934 459 545 515,59-765 174 895,55-2,4-4,4-2,246,0
Działalność szpitali (PKD 86.1)26 945 630 228,6714 875 119 027,9329 482 600 187,87-700 610 006,02-2,6-4,7-2,444,8
Praktyka lekarska (PKD 86.2)2 538 643 149,49882 551 114,022 496 643 305,70-13 527 054,03-0,5-1,5-0,565,2
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.9)2 895 721 302,611 737 003 349,742 480 302 022,02-51 037 835,50-1,8-2,9-2,140,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 631 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (616,6 mln zł), LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (591,7 mln zł) oraz UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE (440,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ726 046 000,00-118 522 000,00616 620 000,21-49 079 000,00-6,841,4-8,0100,0
LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ724 138 000,00-117 908 999,73591 674 000,00-47 608 000,00-6,640,4-8,1100,0
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE137 996 362,49-120 129 892,29440 929 564,23-7 336 964,25-5,36,1-1,7100,0
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE289 395 767,4586 500 119,85416 352 704,32-2 222 676,05-0,8-2,6-0,570,1
MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 018 600,0041 300 100,00322 232 400,18-6 819 000,00-5,8-16,5-2,165,0
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE343 029 198,98250 420 316,28321 361 362,86894 936,810,30,40,327,0
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M.KOPERNIKA W ŁODZI163 827 895,2419 097 678,74315 073 391,65464 015,980,32,40,288,3
SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE125 505 703,32-17 410 141,53312 724 254,79-8 218 227,78-6,647,2-2,6100,0
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE137 991 971,4187 636 132,09279 762 399,59-7 273 703,49-5,3-8,3-2,636,5
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY73 790 878,04-85 892 510,19248 912 769,01-27 576 414,81-37,432,1-11,1100,0
INSTYTUT "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"219 568 314,7379 814,42242 669 221,21-34 249 743,00-15,6-1 000,0-14,1100,0
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA132 627 762,2792 583 752,02239 120 489,864 562 450,033,44,91,930,2
CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY321 216 449,22254 714 521,32235 417 907,025 084 577,791,62,02,220,7
Grupa Kapitałowa AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA314 328 340,8270 342 122,89229 143 660,0917 449 001,715,624,87,677,6
FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ188 164 000,0060 082 000,00225 563 000,232 496 000,001,34,21,168,1
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU65 577 086,09-60 390 117,53220 210 236,30-6 061 627,44-9,210,0-2,8100,0
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE264 468 176,29220 027 969,49214 054 132,83-166 077,74-0,1-0,1-0,116,8
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE103 483 554,4849 841 325,62209 562 563,892 824 657,112,75,71,451,8
SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU92 357 925,2742 932 069,26202 393 739,30404 064,440,40,90,253,5
INSTYTUT "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI" (*)95 069 800,00-142 381 100,00201 659 600,29-57 644 300,00-60,640,5-28,6100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.