Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 65 326 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200948 888
31 marca 201050 017
30 czerwca 201050 784
30 września 201052 104
31 grudnia 201053 624
31 marca 201154 301
30 czerwca 201155 026
30 września 201155 691
31 grudnia 201156 847
31 marca 201257 321
30 czerwca 201257 736
30 września 201258 793
31 grudnia 201260 069
31 marca 201360 787
30 czerwca 201361 401
30 września 201362 482
31 grudnia 201363 733
31 marca 201464 633
30 czerwca 201465 326
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (13,9% ogółu), wielkopolskie (11,5% ogółu) oraz zachodniopomorskie (9,0% ogółu).

mazowieckie9 09213,9%
wielkopolskie7 52511,5%
zachodniopomorskie5 8859,0%
małopolskie5 6518,7%
śląskie5 4938,4%
kujawsko-pomorskie5 4928,4%
pomorskie4 6737,2%
dolnośląskie4 3746,7%
warmińsko-mazurskie3 3215,1%
łódzkie2 9154,5%
podkarpackie2 5163,9%
lubelskie2 4033,7%
lubuskie2 0363,1%
podlaskie1 6052,5%
opolskie1 2731,9%
świętokrzyskie1 0721,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 21 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (93,5% podmiotów), spółki cywilne (3,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza61 05993,5%
spółki cywilne2 4243,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 1561,8%
spółki jawne2780,4%
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej1170,2%
spółki partnerskie870,1%
spółki komandytowe660,1%
spółdzielnie250,0%
spółki akcyjne210,0%
stowarzyszenia190,0%
pozostałe740,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych64 41598,6%
własność prywatna krajowa pozostała2970,5%
własność zagraniczna2870,4%
własność samorządowa1160,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych580,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej340,1%
własność skarbu państwa330,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej310,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej310,0%
własność państwowych osób prawnych200,0%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,9% podmiotów) i od 10 do 49 (0,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych64 58498,9%
od 10 do 49 zatrudnionych6150,9%
od 50 do 249 zatrudnionych970,1%
powyżej 250 zatrudnionych300,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.9)2 895 721 302,611 737 003 349,742 480 302 022,02-51 037 835,50-1,8-2,9-2,140,0
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.90)2 895 721 302,611 737 003 349,742 480 302 022,02-51 037 835,50-1,8-2,9-2,140,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 64 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (322,2 mln zł), EUROMEDIC DIAGNOSTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (129,1 mln zł) oraz DIAVERUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (126,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 018 600,0041 300 100,00322 232 400,18-6 819 000,00-5,8-16,5-2,165,0
EUROMEDIC DIAGNOSTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ304 090 000,0034 883 000,26129 103 000,00-26 854 000,00-8,8-77,0-20,888,5
DIAVERUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ236 683 000,0013 097 000,20126 124 000,00-3 774 000,00-1,6-28,8-3,094,5
FALCK MEDYCYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 313 400,2215 124 600,00103 954 200,002 624 600,006,917,42,560,5
WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH68 374 590,2246 843 740,6898 413 408,881 885 621,262,84,01,931,5
OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU "KRZESZOWICE" SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ21 265 733,3718 855 001,6493 865 624,24-227 222,07-1,1-1,2-0,211,3
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE56 485 449,0035 206 297,9082 546 962,113 050 998,205,48,73,737,7
WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI31 093 696,91-4 351 974,5181 122 055,602 372 746,807,6-54,52,9100,0
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W WARSZAWIE75 956 847,7452 242 111,9073 441 427,96-4 397 770,53-5,8-8,4-6,031,2
POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU59 358 613,2046 779 363,4769 781 127,614 852 605,128,210,47,021,2
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA65 831 592,0151 788 679,6663 232 230,39-2 394 727,45-3,6-4,6-3,821,3
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH55 185 955,7243 544 174,9462 674 916,062 001 378,973,64,63,221,1
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU33 603 244,9721 630 812,8656 979 893,943 042 747,409,114,15,335,6
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA54 504 392,3747 907 958,0951 054 526,203 349 053,796,17,06,612,1
CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 913 422,1733 355 307,2449 380 841,114 452 214,1211,413,49,014,3
WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE24 328 252,7819 553 607,6448 795 059,94-1 988 830,43-8,2-10,2-4,119,6
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE44 258 259,9034 549 789,8843 759 087,40356 361,360,81,00,821,9
KRAKOWSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE31 495 173,9221 817 599,7939 772 013,50909 210,402,94,22,330,7
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ30 091 529,3920 006 319,1634 302 340,70-2 407 155,80-8,0-12,0-7,033,5
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. PROF. DR HAB. TADEUSZA DOROBISZA WE WROCŁAWIU69 106 420,6260 103 899,3632 738 538,271 285 186,981,92,13,913,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.