Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 29 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (88,6% podmiotów), spółki cywilne (3,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza177 70988,6%
spółki cywilne7 7053,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5 1492,6%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne3 5301,8%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne1 3940,7%
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej1 3520,7%
spółki jawne1 2660,6%
spółki partnerskie8970,4%
placówki systemu oświaty publiczne4620,2%
spółki komandytowe2810,1%
pozostałe8880,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
spółki jawne
spółki partnerskie
placówki systemu oświaty publiczne
spółki komandytowe
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (76,6% największych podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,3% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (7,1% największych podmiotów).

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej48476,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7812,3%
spółki akcyjne457,1%
spółki komandytowo-akcyjne20,3%
spółki komandytowe10,2%
indywidualna działalność gospodarcza10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.