Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,9% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

mazowieckie29 98214,9%
śląskie21 66410,8%
wielkopolskie19 7609,8%
małopolskie17 6368,8%
dolnośląskie15 6647,8%
pomorskie12 8346,4%
zachodniopomorskie12 7046,3%
kujawsko-pomorskie12 1196,0%
łódzkie11 9656,0%
lubelskie9 5984,8%
podkarpackie8 4924,2%
warmińsko-mazurskie7 7273,9%
podlaskie5 9613,0%
lubuskie5 3442,7%
świętokrzyskie5 0292,5%
opolskie4 1542,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
lubelskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
lubuskie
świętokrzyskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,3% ogółu), śląskie (13,9% ogółu) oraz dolnośląskie (8,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 632 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie9715,3%
śląskie8813,9%
dolnośląskie558,7%
wielkopolskie548,5%
małopolskie538,4%
pomorskie386,0%
podkarpackie355,5%
lubelskie345,4%
łódzkie345,4%
zachodniopomorskie284,4%
kujawsko-pomorskie274,3%
opolskie223,5%
świętokrzyskie213,3%
podlaskie172,7%
warmińsko-mazurskie172,7%
lubuskie121,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.