Podsumowanie

Dział ten obejmuje;

  • pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniającą pomoc pielęgniarską lub innego typu pomoc świadczoną osobom jej potrzebującym.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 978 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 480
31 marca 20102 493
30 czerwca 20102 518
30 września 20102 542
31 grudnia 20102 560
31 marca 20112 590
30 czerwca 20112 631
30 września 20112 644
31 grudnia 20112 671
31 marca 20122 654
30 czerwca 20122 640
30 września 20122 706
31 grudnia 20122 806
31 marca 20132 822
30 czerwca 20132 848
30 września 20132 873
31 grudnia 20132 915
31 marca 20142 955
30 czerwca 20142 978
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,6% ogółu), śląskie (9,5% ogółu) oraz dolnośląskie (9,4% ogółu).

mazowieckie49416,6%
śląskie2839,5%
dolnośląskie2799,4%
pomorskie2398,0%
wielkopolskie2167,3%
małopolskie2056,9%
łódzkie1956,5%
zachodniopomorskie1796,0%
kujawsko-pomorskie1635,5%
lubelskie1505,0%
warmińsko-mazurskie1304,4%
świętokrzyskie1143,8%
podkarpackie1003,4%
lubuskie963,2%
opolskie742,5%
podlaskie612,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 21 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (32,0% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (23,7% podmiotów) oraz placówki systemu oświaty publiczne (14,7% podmiotów).

powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne95332,0%
indywidualna działalność gospodarcza70523,7%
placówki systemu oświaty publiczne43714,7%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne31310,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2197,4%
placówki systemu oświaty niepubliczne883,0%
spółki cywilne842,8%
państwowe jednostki organizacyjne762,6%
spółki komandytowe170,6%
fundacje130,4%
pozostałe732,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność samorządowa (57,4% podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (33,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,7% podmiotów).

własność samorządowa1 71057,4%
własność krajowych osób fizycznych98733,1%
własność prywatna krajowa pozostała1404,7%
własność skarbu państwa852,9%
własność zagraniczna220,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej60,2%
własność państwowych osób prawnych40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (48,0% podmiotów) i od 10 do 49 (28,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 42848,0%
od 10 do 49 zatrudnionych84128,2%
od 50 do 249 zatrudnionych70123,5%
powyżej 250 zatrudnionych80,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87)24 063 102,8822 092 048,3014 563 995,53-663 452,55-2,8-3,0-4,68,2
Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.9)24 063 102,8822 092 048,3014 563 995,53-663 452,55-2,8-3,0-4,68,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY IM. SUE RYDER SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ (14,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY IM. SUE RYDER SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ24 063 102,8822 092 048,3014 563 995,53-663 452,19-2,8-3,0-4,68,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.