Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 293 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009292
31 marca 2010294
30 czerwca 2010289
30 września 2010289
31 grudnia 2010296
31 marca 2011293
30 czerwca 2011291
30 września 2011296
31 grudnia 2011300
31 marca 2012295
30 czerwca 2012287
30 września 2012284
31 grudnia 2012286
31 marca 2013289
30 czerwca 2013284
30 września 2013285
31 grudnia 2013284
31 marca 2014287
30 czerwca 2014293
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (12,3% ogółu), mazowieckie (11,9% ogółu) oraz pomorskie (8,5% ogółu).

małopolskie3612,3%
mazowieckie3511,9%
pomorskie258,5%
śląskie248,2%
lubelskie227,5%
łódzkie227,5%
dolnośląskie217,2%
kujawsko-pomorskie217,2%
wielkopolskie175,8%
warmińsko-mazurskie144,8%
świętokrzyskie144,8%
zachodniopomorskie124,1%
podkarpackie113,8%
podlaskie82,7%
opolskie62,0%
lubuskie51,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (46,4% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (28,0% podmiotów) oraz gminne samorządowe jednostki organizacyjne (9,6% podmiotów).

powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne13646,4%
indywidualna działalność gospodarcza8228,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne289,6%
spółki cywilne155,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością144,8%
państwowe jednostki organizacyjne62,0%
fundacje31,0%
spółki jawne20,7%
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej20,7%
stowarzyszenia10,3%
pozostałe41,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność samorządowa (56,0% podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (37,2% podmiotów) oraz własność skarbu państwa (2,7% podmiotów).

własność samorządowa16456,0%
własność krajowych osób fizycznych10937,2%
własność skarbu państwa82,7%
własność prywatna krajowa pozostała82,7%
własność zagraniczna20,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (41,0% podmiotów) i od 50 do 249 (39,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych12041,0%
od 50 do 249 zatrudnionych11639,6%
od 10 do 49 zatrudnionych5518,8%
powyżej 250 zatrudnionych20,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.