Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 148 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 10,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200971
31 marca 201074
30 czerwca 201085
30 września 201082
31 grudnia 201082
31 marca 201197
30 czerwca 2011106
30 września 201198
31 grudnia 2011108
31 marca 2012107
30 czerwca 2012112
30 września 2012124
31 grudnia 2012123
31 marca 2013125
30 czerwca 2013134
30 września 2013131
31 grudnia 2013139
31 marca 2014148
30 czerwca 2014148
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,3% ogółu), śląskie (13,5% ogółu) oraz dolnośląskie (10,8% ogółu).

mazowieckie3322,3%
śląskie2013,5%
dolnośląskie1610,8%
wielkopolskie149,5%
pomorskie149,5%
małopolskie128,1%
zachodniopomorskie128,1%
kujawsko-pomorskie74,7%
łódzkie53,4%
lubuskie42,7%
świętokrzyskie21,4%
opolskie21,4%
podkarpackie21,4%
podlaskie21,4%
lubelskie21,4%
warmińsko-mazurskie10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (38,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (37,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5738,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5637,8%
spółki cywilne149,5%
spółki komandytowe85,4%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne32,0%
spółki jawne32,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne21,4%
państwowe jednostki organizacyjne21,4%
fundacje10,7%
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej10,7%
pozostałe10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (78,4% podmiotów), własność zagraniczna (4,1% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (4,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych11678,4%
własność zagraniczna64,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych64,1%
własność samorządowa64,1%
własność prywatna krajowa pozostała53,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej53,4%
własność skarbu państwa21,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (80,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych11980,4%
od 10 do 49 zatrudnionych2315,5%
od 50 do 249 zatrudnionych64,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.