Podsumowanie

Sekcja ta obejmuje wiele rodzajów działalności wspomagających działalność gospodarczą, ale niewymagających specjalistycznej wiedzy.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 98 586 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 7,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200980 506
31 marca 201081 820
30 czerwca 201084 099
30 września 201085 415
31 grudnia 201085 931
31 marca 201186 498
30 czerwca 201187 345
30 września 201186 740
31 grudnia 201185 449
31 marca 201285 401
30 czerwca 201287 382
30 września 201287 710
31 grudnia 201287 730
31 marca 201388 666
30 czerwca 201391 875
30 września 201393 184
31 grudnia 201393 695
31 marca 201495 351
30 czerwca 201498 586
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,9% ogółu), śląskie (10,5% ogółu) oraz wielkopolskie (10,3% ogółu).

mazowieckie22 61722,9%
śląskie10 36910,5%
wielkopolskie10 18510,3%
małopolskie8 4938,6%
dolnośląskie7 8027,9%
zachodniopomorskie6 0426,1%
pomorskie6 0326,1%
łódzkie4 8544,9%
kujawsko-pomorskie4 7304,8%
podkarpackie3 2823,3%
lubelskie3 1843,2%
warmińsko-mazurskie2 7242,8%
lubuskie2 2852,3%
opolskie2 2652,3%
podlaskie1 8941,9%
świętokrzyskie1 8281,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 22 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (78,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza77 30678,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością11 10811,3%
spółki cywilne7 7407,9%
spółki jawne7850,8%
spółki komandytowe5510,6%
spółdzielnie2970,3%
spółki akcyjne1980,2%
spółki komandytowo-akcyjne1820,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych1230,1%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach1150,1%
pozostałe1810,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych91 17392,5%
własność prywatna krajowa pozostała2 9913,0%
własność zagraniczna2 6752,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5150,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4360,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3230,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej2840,3%
własność samorządowa880,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych230,0%
własność państwowych osób prawnych230,0%
pozostałe550,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,8% podmiotów) i od 10 do 49 (3,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych94 41695,8%
od 10 do 49 zatrudnionych3 1583,2%
od 50 do 249 zatrudnionych7730,8%
powyżej 250 zatrudnionych2390,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 6 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (7,6 mld zł), wynajem i dzierżawa (4,4 mld zł) oraz działalność detektywistyczna i ochroniarska (3,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)30 598 505 726,1111 690 138 661,1020 744 923 748,81781 089 783,582,66,73,861,8
Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)4 560 320 486,172 508 896 531,097 624 193 300,59287 854 408,266,311,53,845,0
Wynajem i dzierżawa (PKD 77)22 142 307 459,217 255 702 136,404 387 766 030,25476 899 649,062,26,610,967,2
Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80)1 449 648 944,48670 341 903,443 148 530 444,77-165 197 818,51-11,4-24,6-5,353,8
Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79)737 559 116,74408 211 427,032 308 307 873,5134 799 021,224,78,51,544,7
Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78)783 767 403,69238 974 743,402 141 362 079,5551 689 741,536,621,62,469,5
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81)924 902 315,82608 011 919,741 134 764 020,1495 044 782,0210,315,68,434,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 232 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to TAURON OBSŁUGA KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (5,1 mld zł), Grupa Kapitałowa ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (2,1 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA (1,1 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
TAURON OBSŁUGA KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 017 384 160,2275 815 691,965 124 036 431,5421 589 032,782,128,50,492,6
Grupa Kapitałowa ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA5 355 482 000,004 009 815 000,002 085 681 000,00500 908 000,229,412,524,025,1
Grupa Kapitałowa IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA582 712 000,25304 279 000,001 110 671 000,0052 738 000,009,117,34,847,8
NOWA ITAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ125 012 500,1619 737 800,00914 034 800,005 875 600,004,729,80,684,2
Grupa Kapitałowa ORBIS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ191 384 000,2678 238 000,00738 495 000,00-2 613 000,00-1,4-3,3-0,459,1
SONOCO POLAND-PACKAGING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ216 261 908,00102 976 180,00529 106 274,3629 211 713,0013,528,45,552,4
NECKERMANN POLSKA BIURO PODRÓŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)85 156 344,4937 049 341,76506 224 549,594 409 244,445,211,90,956,5
Grupa Kapitałowa WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA249 641 202,852 114 266,00499 067 087,3616 036 796,896,4758,53,299,2
Grupa Kapitałowa EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA6 046 743 000,00916 732 000,00497 913 000,33104 261 000,001,711,420,984,8
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA5 812 046 000,26885 823 000,00434 108 000,0092 584 000,001,610,521,384,8
Grupa Kapitałowa KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA375 935 502,39163 465 413,00422 411 981,007 245 616,001,94,41,756,5
RANDSTAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ95 443 570,8512 461 600,09394 227 464,96-2 104 778,40-2,2-16,9-0,586,9
Grupa Kapitałowa RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA87 449 000,0036 685 000,00318 786 000,333 463 000,004,09,41,158,1
RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA75 527 000,0040 297 000,00309 068 000,004 635 000,186,111,51,546,7
ARVAL SERVICE LEASE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ599 092 301,1530 210 811,72299 213 407,8910 887 632,381,836,03,695,0
PERI POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ449 328 771,35269 804 116,09295 938 893,8618 493 062,834,16,96,340,0
Grupa Kapitałowa MANPOWERGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 661 535,76-7 892 177,13292 731 115,2712 758 162,4420,4-161,74,4100,0
IMPEL SECURITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ132 823 000,0077 141 000,00288 353 000,2920 466 000,0015,426,57,141,9
Grupa Kapitałowa ADECCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 550 300,0032 623 800,24282 527 700,004 866 700,005,914,91,760,5
WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA205 825 165,9378 789 868,89282 401 285,8112 904 418,296,316,44,661,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.