Podsumowanie

Dział ten obejmuje wynajem lub dzierżawę aktywów materialnych i innych niż finansowe niematerialnych, włączając szeroki asortyment dóbr materialnych, takich jak: pojazdy, komputery, towary konsumpcyjne, maszyny i urządzenia przemysłowe, za opłatą za czasowy wynajem lub dzierżawę.

Dział ten jest podzielony na:

  1. wynajem pojazdów samochodowych,
  2. wynajem sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz artykułów użytku osobistego i domowego,
  3. dzierżawę maszyn i urządzeń stosowanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej, włączając środki transportu,
  4. dzierżawę produktów objętych prawem własności intelektualnej i podobnych produktów.
Dział ten obejmuje tylko wynajem i dzierżawę (tzw. leasing operacyjny).

Dział ten nie obejmuje:

  • leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 64.91.Z,
  • wynajmu maszyn i urządzeń z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach według działalności na nich wykonywanej, np. w budownictwie (Sekcja F), transporcie (Sekcja H),
  • wynajmu nieruchomości, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji L.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 13 230 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 10,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20099 590
31 marca 20109 700
30 czerwca 201010 261
30 września 201010 269
31 grudnia 201010 437
31 marca 201110 473
30 czerwca 201110 840
30 września 201110 647
31 grudnia 201110 482
31 marca 201210 480
30 czerwca 201211 032
30 września 201210 903
31 grudnia 201211 053
31 marca 201311 131
30 czerwca 201311 994
30 września 201311 987
31 grudnia 201312 089
31 marca 201412 299
30 czerwca 201413 230
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,8% ogółu), śląskie (11,1% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

mazowieckie2 61719,8%
śląskie1 47211,1%
wielkopolskie1 45311,0%
małopolskie1 0107,6%
dolnośląskie9997,6%
pomorskie8466,4%
łódzkie6835,2%
zachodniopomorskie6765,1%
lubelskie5544,2%
podkarpackie5193,9%
warmińsko-mazurskie5063,8%
kujawsko-pomorskie4833,7%
podlaskie3902,9%
opolskie3882,9%
świętokrzyskie3442,6%
lubuskie2902,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (71,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza9 51371,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 96914,9%
spółki cywilne1 32110,0%
spółki jawne1220,9%
spółki komandytowe1190,9%
spółki komandytowo-akcyjne710,5%
spółki akcyjne620,5%
spółdzielnie190,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych150,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy130,1%
pozostałe60,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych12 14891,8%
własność prywatna krajowa pozostała4163,1%
własność zagraniczna3472,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1060,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej810,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej690,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej450,3%
własność państwowych osób prawnych50,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,0%
pozostałe70,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,7% podmiotów) i od 10 do 49 (1,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych12 93297,7%
od 10 do 49 zatrudnionych2521,9%
od 50 do 249 zatrudnionych350,3%
powyżej 250 zatrudnionych110,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (2,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wynajem i dzierżawa (PKD 77)22 142 307 459,217 255 702 136,404 387 766 030,25476 899 649,062,26,610,967,2
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)10 713 228 822,923 257 691 614,742 123 192 087,99136 140 391,681,34,26,469,6
Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)9 559 356 573,762 567 163 815,531 700 944 416,16149 485 841,131,65,88,873,2
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4)1 763 016 941,771 380 680 010,24448 240 549,38185 654 076,1310,513,541,421,7
Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)106 705 120,7650 166 695,89115 388 976,725 619 340,125,311,24,953,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 55 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (2,1 mld zł), Grupa Kapitałowa ORBIS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (738,5 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA (497,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA5 355 482 000,004 009 815 000,002 085 681 000,00500 908 000,229,412,524,025,1
Grupa Kapitałowa ORBIS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ191 384 000,2678 238 000,00738 495 000,00-2 613 000,00-1,4-3,3-0,459,1
Grupa Kapitałowa EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA6 046 743 000,00916 732 000,00497 913 000,33104 261 000,001,711,420,984,8
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA5 812 046 000,26885 823 000,00434 108 000,0092 584 000,001,610,521,384,8
ARVAL SERVICE LEASE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ599 092 301,1530 210 811,72299 213 407,8910 887 632,381,836,03,695,0
PERI POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ449 328 771,35269 804 116,09295 938 893,8618 493 062,834,16,96,340,0
GATX RAIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ833 848 000,00509 927 000,32216 990 000,0023 484 000,002,84,610,838,9
Grupa Kapitałowa ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA511 769 000,00268 154 000,00215 351 000,0010 231 000,072,03,84,847,6
Grupa Kapitałowa BANKOWY FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA2 715 662 409,9199 834 623,74207 759 396,5010 531 476,720,410,65,196,3
ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA530 267 000,00286 223 000,00205 776 000,2727 776 000,005,29,713,546,0
RAMIRENT SPÓŁKA AKCYJNA218 474 473,21110 528 193,16170 102 367,672 700 065,381,22,41,649,4
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ676 646 968,58349 866 452,00157 185 175,00109 151 792,0016,131,269,448,3
LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA33 886 898,583 671 284,67153 972 698,42540 448,471,614,70,489,2
Grupa Kapitałowa GKZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ168 722 827,1572 375 166,63152 662 542,4915 671 428,579,321,710,357,1
BANKOWY FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA1 376 788 130,82108 221 792,01152 119 350,0417 037 207,551,215,711,292,1
EUROLOT SPÓŁKA AKCYJNA483 662 197,53420 028 388,02139 869 941,42-12 001 796,81-2,5-2,9-8,613,2
ALD AUTOMOTIVE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ337 425 084,0757 419 087,15126 682 901,494 284 170,511,37,53,483,0
EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA168 072 996,8012 290 233,77114 155 917,803 132 203,161,925,52,792,7
CAREFLEET SPÓŁKA AKCYJNA277 895 086,0624 435 376,57110 758 441,633 576 133,511,314,63,291,2
BZ WBK LEASING SPÓŁKA AKCYJNA1 464 722 000,001 245 168 000,0099 644 000,32357 000,000,00,00,415,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.