Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 088 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 14,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 790
31 marca 20101 869
30 czerwca 20101 960
30 września 20102 043
31 grudnia 20102 085
31 marca 20112 133
30 czerwca 20112 237
30 września 20112 291
31 grudnia 20112 313
31 marca 20122 356
30 czerwca 20122 449
30 września 20122 505
31 grudnia 20122 571
31 marca 20132 614
30 czerwca 20132 692
30 września 20132 790
31 grudnia 20132 879
31 marca 20142 985
30 czerwca 20143 088
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,4% ogółu), śląskie (12,9% ogółu) oraz wielkopolskie (11,4% ogółu).

mazowieckie75224,4%
śląskie39812,9%
wielkopolskie35311,4%
dolnośląskie2277,4%
pomorskie2247,3%
małopolskie1805,8%
łódzkie1504,9%
zachodniopomorskie1404,5%
opolskie1284,1%
podkarpackie1033,3%
lubelskie973,1%
kujawsko-pomorskie973,1%
lubuskie752,4%
podlaskie612,0%
świętokrzyskie521,7%
warmińsko-mazurskie511,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (67,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (20,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 09167,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością64520,9%
spółki cywilne2427,8%
spółki komandytowe341,1%
spółki akcyjne240,8%
spółki jawne240,8%
spółki komandytowo-akcyjne170,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych80,3%
przedstawicielstwa zagraniczne10,0%
spółdzielnie10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,1% podmiotów), własność zagraniczna (3,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 78290,1%
własność zagraniczna1113,6%
własność prywatna krajowa pozostała943,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej311,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych311,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej250,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej120,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,1% podmiotów) i od 10 do 49 (2,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 99797,1%
od 10 do 49 zatrudnionych762,5%
od 50 do 249 zatrudnionych130,4%
powyżej 250 zatrudnionych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (1,6 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)9 559 356 573,762 567 163 815,531 700 944 416,16149 485 841,131,65,88,873,2
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11)9 208 148 654,442 451 193 328,521 578 206 435,98140 753 240,791,55,78,973,4
Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12)351 207 919,32115 970 487,01122 737 980,188 732 600,342,57,57,167,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 18 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ORBIS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (738,5 mln zł), Grupa Kapitałowa EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA (497,9 mln zł) oraz EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA (434,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ORBIS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ191 384 000,2678 238 000,00738 495 000,00-2 613 000,00-1,4-3,3-0,459,1
Grupa Kapitałowa EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA6 046 743 000,00916 732 000,00497 913 000,33104 261 000,001,711,420,984,8
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA5 812 046 000,26885 823 000,00434 108 000,0092 584 000,001,610,521,384,8
ARVAL SERVICE LEASE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ599 092 301,1530 210 811,72299 213 407,8910 887 632,381,836,03,695,0
Grupa Kapitałowa GKZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ168 722 827,1572 375 166,63152 662 542,4915 671 428,579,321,710,357,1
ALD AUTOMOTIVE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ337 425 084,0757 419 087,15126 682 901,494 284 170,511,37,53,483,0
EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA168 072 996,8012 290 233,77114 155 917,803 132 203,161,925,52,792,7
CAREFLEET SPÓŁKA AKCYJNA277 895 086,0624 435 376,57110 758 441,633 576 133,511,314,63,291,2
BZ WBK LEASING SPÓŁKA AKCYJNA1 464 722 000,001 245 168 000,0099 644 000,32357 000,000,00,00,415,0
Grupa Kapitałowa ARMADA-FLEET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA62 607 626,864 434 126,4589 985 203,021 923 707,193,143,42,192,9
ORBIS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ170 016 000,0078 816 000,0077 793 000,33-4 678 000,00-2,8-5,9-6,053,6
ARMADA-FLEET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA68 165 045,4610 322 624,4572 119 314,311 405 545,352,113,62,084,9
Grupa Kapitałowa GENERALNE TOWARZYSTWO LEASINGOWE SPÓŁKA AKCYJNA248 397 262,33163 445 355,2465 157 644,436 470 382,082,64,09,934,2
JUPOL - CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 104 548,6418 486 487,1553 260 462,438 382 863,7411,845,415,774,0
FRAIKIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ96 460 047,298 273 420,5344 817 573,611 247 289,491,315,12,891,4
NL-LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ105 742 061,8517 872 610,9632 744 575,653 053 214,382,917,19,383,1
EURORENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 805 799,606 814 885,6129 518 388,833 078 943,715,945,210,486,9
PETIT FORESTIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 523 140,054 896 614,8628 870 737,80-135 437,06-0,3-2,8-0,589,5
NOWA LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 310 853,0642 721 065,8214 330 388,322 902 661,215,46,820,319,9
TADEUSZ KAZIMIERUK "ZAKŁADY MECHANICZNE KAZIMIERUK"19 080 966,599 031 655,748 290 059,872 071 321,2410,922,925,052,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.