Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych12 14891,8%
własność prywatna krajowa pozostała4163,1%
własność zagraniczna3472,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1060,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej810,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej690,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej450,3%
własność państwowych osób prawnych50,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,0%
pozostałe70,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność państwowych osób prawnych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (32,7% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (25,5% największych podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (20,0% największych podmiotów).

własność zagraniczna1832,7%
własność prywatna krajowa pozostała1425,5%
własność krajowych osób fizycznych1120,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej59,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej35,5%
własność skarbu państwa11,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej11,8%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa11,8%
własność państwowych osób prawnych11,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność prywatna krajowa pozostała (30,1% sumy kapitałów własnych), własność zagraniczna (22,8% sumy kapitałów własnych) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (20,0% sumy kapitałów własnych).

własność prywatna krajowa pozostała2 186 594 176,66 zł30,1%
własność zagraniczna1 657 762 831,31 zł22,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 453 689 000,00 zł20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej924 509 279,43 zł12,7%
własność państwowych osób prawnych429 613 409,22 zł5,9%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa420 028 387,61 zł5,8%
własność krajowych osób fizycznych164 373 640,97 zł2,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20 130 155,45 zł0,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.