Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 443 aktywne podmioty działające w tej branży, o 14,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 033
31 marca 20103 121
30 czerwca 20103 346
30 września 20103 462
31 grudnia 20103 546
31 marca 20113 633
30 czerwca 20113 759
30 września 20113 823
31 grudnia 20113 829
31 marca 20123 887
30 czerwca 20124 071
30 września 20124 146
31 grudnia 20124 204
31 marca 20134 320
30 czerwca 20134 741
30 września 20134 879
31 grudnia 20134 918
31 marca 20145 097
30 czerwca 20145 443
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,3% ogółu), wielkopolskie (13,4% ogółu) oraz śląskie (10,4% ogółu).

mazowieckie1 10420,3%
wielkopolskie72813,4%
śląskie56510,4%
małopolskie4247,8%
dolnośląskie4057,4%
łódzkie2895,3%
pomorskie2534,6%
lubelskie2324,3%
zachodniopomorskie2234,1%
kujawsko-pomorskie2224,1%
świętokrzyskie1923,5%
warmińsko-mazurskie1913,5%
podkarpackie1733,2%
podlaskie1653,0%
opolskie1522,8%
lubuskie1252,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (70,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 84670,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 02518,8%
spółki cywilne3686,8%
spółki jawne721,3%
spółki komandytowe500,9%
spółki akcyjne310,6%
spółki komandytowo-akcyjne170,3%
spółdzielnie130,2%
samorząd gospodarczy i zawodowy130,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,1%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,0% podmiotów), własność zagraniczna (3,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 95591,0%
własność zagraniczna1693,1%
własność prywatna krajowa pozostała1623,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych531,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej380,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej300,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej260,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność skarbu państwa10,0%
pozostałe50,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,0% podmiotów) i od 10 do 49 (2,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 27997,0%
od 10 do 49 zatrudnionych1382,5%
od 50 do 249 zatrudnionych180,3%
powyżej 250 zatrudnionych80,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (980,6 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)10 713 228 822,923 257 691 614,742 123 192 087,99136 140 391,681,34,26,469,6
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39)7 977 020 892,391 522 290 866,49980 605 838,8539 741 291,530,52,64,180,9
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32)1 810 593 710,87885 758 951,42964 130 734,2359 928 960,353,36,86,251,1
Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35)483 662 197,53420 028 387,61139 869 941,42-12 001 796,81-2,5-2,9-8,613,2
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34)441 952 022,13429 613 409,2238 585 573,4948 471 936,6111,011,3125,62,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 28 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (2,1 mld zł), PERI POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (295,9 mln zł) oraz GATX RAIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (217,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA5 355 482 000,004 009 815 000,002 085 681 000,00500 908 000,229,412,524,025,1
PERI POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ449 328 771,35269 804 116,09295 938 893,8618 493 062,834,16,96,340,0
GATX RAIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ833 848 000,00509 927 000,32216 990 000,0023 484 000,002,84,610,838,9
Grupa Kapitałowa ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA511 769 000,00268 154 000,00215 351 000,0010 231 000,072,03,84,847,6
Grupa Kapitałowa BANKOWY FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA2 715 662 409,9199 834 623,74207 759 396,5010 531 476,720,410,65,196,3
ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA530 267 000,00286 223 000,00205 776 000,2727 776 000,005,29,713,546,0
RAMIRENT SPÓŁKA AKCYJNA218 474 473,21110 528 193,16170 102 367,672 700 065,381,22,41,649,4
BANKOWY FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA1 376 788 130,82108 221 792,01152 119 350,0417 037 207,551,215,711,292,1
EUROLOT SPÓŁKA AKCYJNA483 662 197,53420 028 388,02139 869 941,42-12 001 796,81-2,5-2,9-8,613,2
FORTIS LEASE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 291 963 644,91107 302 494,9295 195 409,09-71 088 819,59-3,1-66,3-74,795,3
FAMUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 330 044,777 055 262,7093 289 638,716 555 262,3514,592,97,084,4
BZ WBK FINANSE & LEASING SPÓŁKA AKCYJNA1 291 925 000,29133 311 000,0091 650 000,0010 161 000,000,87,611,189,7
HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA315 584 000,00129 705 000,0086 249 000,001 080 000,090,30,81,358,9
ZABRZAŃSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE - MASZYNY GÓRNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ88 018 888,8926 794 704,7066 466 810,583 233 264,703,712,14,969,6
SARENS - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 616 380,7515 493 353,6158 164 102,252 930 466,484,518,95,076,0
KRONO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)511 912 000,19503 559 000,0056 737 000,0028 680 000,005,65,750,61,6
STREIF BAULOGISTIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ92 026 178,317 897 166,8650 370 891,61-829 629,82-0,9-10,5-1,791,4
CRAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ102 952 000,0022 498 000,2548 342 000,00-3 232 000,00-3,1-14,4-6,778,2
TOUAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ148 544 369,7925 706 473,3445 232 109,957 934 095,975,330,917,582,7
IKB LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ834 029 160,0828 501 973,1445 150 148,174 501 973,480,515,810,096,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.