Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (980,6 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)10 713 228 822,923 257 691 614,742 123 192 087,99136 140 391,681,34,26,469,6
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39)7 977 020 892,391 522 290 866,49980 605 838,8539 741 291,530,52,64,180,9
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32)1 810 593 710,87885 758 951,42964 130 734,2359 928 960,353,36,86,251,1
Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35)483 662 197,53420 028 387,61139 869 941,42-12 001 796,81-2,5-2,9-8,613,2
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34)441 952 022,13429 613 409,2238 585 573,4948 471 936,6111,011,3125,62,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podklasę PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (980,6 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)10 713 228 822,923 257 691 614,742 123 192 087,99136 140 391,681,34,26,469,6
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)7 977 020 892,391 522 290 866,49980 605 838,8539 741 291,530,52,64,180,9
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)1 810 593 710,87885 758 951,42964 130 734,2359 928 960,353,36,86,251,1
Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z)483 662 197,53420 028 387,61139 869 941,42-12 001 796,81-2,5-2,9-8,613,2
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z)441 952 022,13429 613 409,2238 585 573,4948 471 936,6111,011,3125,62,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.