Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (70,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 84670,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 02518,8%
spółki cywilne3686,8%
spółki jawne721,3%
spółki komandytowe500,9%
spółki akcyjne310,6%
spółki komandytowo-akcyjne170,3%
spółdzielnie130,2%
samorząd gospodarczy i zawodowy130,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,1%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
spółdzielnie
samorząd gospodarczy i zawodowy
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (57,1% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1657,1%
spółki akcyjne1139,3%
indywidualna działalność gospodarcza13,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.