Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (71,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza9 51371,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 96914,9%
spółki cywilne1 32110,0%
spółki jawne1220,9%
spółki komandytowe1190,9%
spółki komandytowo-akcyjne710,5%
spółki akcyjne620,5%
spółdzielnie190,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych150,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy130,1%
pozostałe60,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki komandytowo-akcyjne
spółki akcyjne
spółdzielnie
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
samorząd gospodarczy i zawodowy
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (58,2% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (34,5% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3258,2%
spółki akcyjne1934,5%
spółki komandytowe23,6%
indywidualna działalność gospodarcza23,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.