Podsumowanie

Grupa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę artykułów użytku osobistego i domowego, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz kaset wideo, zazwyczaj na krótki okres czasu, jednakże w niektórych przypadkach wypożyczanie lub dzierżawa może być dokonywana na dłuższe okresy czasu.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 330 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 661
31 marca 20104 591
30 czerwca 20104 819
30 września 20104 618
31 grudnia 20104 632
31 marca 20114 518
30 czerwca 20114 649
30 września 20114 330
31 grudnia 20114 121
31 marca 20124 007
30 czerwca 20124 279
30 września 20124 007
31 grudnia 20124 014
31 marca 20133 921
30 czerwca 20134 274
30 września 20134 022
31 grudnia 20133 950
31 marca 20143 858
30 czerwca 20144 330
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,6% ogółu), śląskie (11,2% ogółu) oraz małopolskie (8,6% ogółu).

mazowieckie63114,6%
śląskie48711,2%
małopolskie3718,6%
dolnośląskie3468,0%
pomorskie3458,0%
wielkopolskie3227,4%
zachodniopomorskie3027,0%
warmińsko-mazurskie2545,9%
łódzkie2345,4%
podkarpackie2265,2%
lubelskie2195,1%
podlaskie1603,7%
kujawsko-pomorskie1463,4%
opolskie1032,4%
świętokrzyskie962,2%
lubuskie882,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (80,2% podmiotów), spółki cywilne (16,1% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 47180,2%
spółki cywilne69616,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1333,1%
spółki jawne110,3%
spółki komandytowe60,1%
spółdzielnie50,1%
spółki komandytowo-akcyjne30,1%
spółki akcyjne20,0%
fundacje10,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,4% podmiotów), własność zagraniczna (1,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 21697,4%
własność zagraniczna511,2%
własność prywatna krajowa pozostała471,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność samorządowa10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,5% podmiotów) i od 10 do 49 (0,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 30799,5%
od 10 do 49 zatrudnionych190,4%
od 50 do 249 zatrudnionych30,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (104,2 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)106 705 120,7650 166 695,89115 388 976,725 619 340,125,311,24,953,0
Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29)97 501 272,0344 962 211,95104 151 403,024 668 423,334,810,44,553,9
Wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp. (PKD 77.22)9 203 848,735 204 483,9411 237 573,70950 916,7910,318,38,543,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 3 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CWS-BOCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (92,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CWS-BOCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 283 901,4130 751 242,5192 476 934,263 203 856,704,010,43,561,7
BARDUSCH-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 217 371,0714 210 969,4411 674 469,261 464 566,638,510,312,617,5
ATTAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)9 203 848,735 204 484,3311 237 573,70950 916,7910,318,38,543,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.