Podsumowanie

Sekcja ta obejmuje:

  • działalność wynajmujących, agentów i/lub maklerów w zakresie: kupna lub sprzedaży  nieruchomości, wynajmowania nieruchomości oraz pozostała działalność usługowa związana z nieruchomościami, taka jak: wycena nieruchomości; działalność ta może być prowadzona na własnej lub dzierżawionej nieruchomości lub na zlecenie,
  • budowę obiektów, na użytek własny lub na wynajem,
  • zarządzanie nieruchomościami.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 215 752 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009182 454
31 marca 2010185 039
30 czerwca 2010187 852
30 września 2010189 814
31 grudnia 2010192 136
31 marca 2011193 564
30 czerwca 2011195 139
30 września 2011196 776
31 grudnia 2011198 682
31 marca 2012200 322
30 czerwca 2012202 034
30 września 2012203 370
31 grudnia 2012205 227
31 marca 2013206 914
30 czerwca 2013208 462
30 września 2013210 014
31 grudnia 2013212 443
31 marca 2014214 093
30 czerwca 2014215 752
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa dolnośląskie (17,5% ogółu), mazowieckie (13,8% ogółu) oraz śląskie (11,2% ogółu).

dolnośląskie37 77717,5%
mazowieckie29 77613,8%
śląskie24 27111,2%
pomorskie19 1938,9%
zachodniopomorskie15 4037,1%
wielkopolskie15 2477,1%
małopolskie12 8065,9%
warmińsko-mazurskie10 9045,1%
lubuskie10 3494,8%
kujawsko-pomorskie8 5073,9%
łódzkie8 4463,9%
opolskie8 1373,8%
lubelskie4 9402,3%
podkarpackie4 1621,9%
świętokrzyskie3 0601,4%
podlaskie2 7741,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 26 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to wspólnoty mieszkaniowe (71,5% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (14,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,9% podmiotów).

wspólnoty mieszkaniowe154 34371,5%
indywidualna działalność gospodarcza31 87314,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14 7836,9%
spółki cywilne5 2542,4%
spółdzielnie4 5802,1%
spółki komandytowe1 2370,6%
spółki jawne1 2320,6%
spółki komandytowo-akcyjne1 1910,6%
spółki akcyjne4390,2%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach3580,2%
pozostałe4620,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 25 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (38,8% podmiotów), własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (27,2% podmiotów) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej (18,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych83 68638,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych58 62227,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej39 47018,3%
własność prywatna krajowa pozostała13 4876,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5 2882,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3 5611,7%
własność zagraniczna2 9201,4%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem1 9980,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa1 6420,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych1 6120,7%
pozostałe3 4661,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,4% podmiotów) i od 10 do 49 (1,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych212 22898,4%
od 10 do 49 zatrudnionych2 8151,3%
od 50 do 249 zatrudnionych6360,3%
powyżej 250 zatrudnionych730,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)92 636 991 481,6441 467 720 273,1314 447 062 361,723 005 511 025,723,27,320,855,2
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)92 636 991 481,6441 467 720 273,1314 447 062 361,723 005 511 025,723,27,320,855,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 465 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA (862,0 mln zł), Grupa Kapitałowa GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA (675,1 mln zł) oraz V&S LUKSUSOWA ZIELONA GÓRA SPÓŁKA AKCYJNA (613,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA4 006 253 945,943 856 706 917,62862 032 341,42167 038 160,374,24,319,43,7
Grupa Kapitałowa GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA10 805 393 000,003 995 124 000,00675 119 000,29113 446 000,001,12,816,863,0
V&S LUKSUSOWA ZIELONA GÓRA SPÓŁKA AKCYJNA (*)425 367 100,00371 454 900,00613 509 400,0047 536 300,2811,212,87,812,7
Grupa Kapitałowa SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA994 376 940,51554 851 750,00589 564 660,0039 402 870,004,07,16,744,2
Grupa Kapitałowa METRO PROPERTIES SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ338 221 824,61224 542 483,44555 959 021,3535 011 387,3810,415,66,333,6
METRO PROPERTIES SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ314 988 615,50221 137 458,93440 102 061,6131 422 872,8710,014,27,129,8
Grupa Kapitałowa LOTOS CZECHOWICE SPÓŁKA AKCYJNA309 102 000,15164 040 000,00397 500 000,0027 753 000,009,016,97,046,9
Grupa Kapitałowa POLFOOD GROUP SPÓŁKA AKCYJNA186 413 000,0078 063 000,00382 382 000,007 411 000,134,09,51,958,1
LIDL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)3 395 483 000,001 005 695 000,00344 368 700,0042 108 100,161,24,212,270,4
Grupa Kapitałowa ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA1 059 945 819,46945 122 180,84278 881 313,3437 755 803,983,64,013,510,8
ANDRZEJ SZYMANOWSKI EUROGRUNT55 654 801,9428 346 943,45240 549 902,6510 874 742,5619,538,44,549,1
Grupa Kapitałowa FABRYKA MASZYN "GLINIK" SPÓŁKA AKCYJNA198 706 887,72-11 621 726,01223 921 167,27-4 107 701,70-2,135,4-1,8100,0
ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ133 925 336,4220 786 372,21198 201 555,6212 972 542,569,762,46,684,5
Grupa Kapitałowa ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA601 035 736,83410 829 713,70193 331 295,7820 962 244,993,55,110,831,7
Grupa Kapitałowa MGR INŻ. HENRYK BURY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ131 767 966,5652 632 612,44180 594 492,912 887 664,962,25,51,660,1
Grupa Kapitałowa QUADRUM FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 152 424,586 505 137,87178 719 186,61670 503,811,510,30,485,3
Grupa Kapitałowa GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA1 413 511 000,16614 443 000,00156 610 000,0012 890 000,000,92,18,256,5
CELL-FASTSŁABIK I SŁABIK SPÓŁKA JAWNA49 361 063,0828 464 863,20156 131 537,1731 732 469,3964,3111,520,342,3
Grupa Kapitałowa JASNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 006 087,6626 859 864,99144 267 434,02555 775,521,02,10,453,7
CASTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 890 974 000,001 814 761 000,00144 241 000,1679 219 000,004,24,454,94,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.