Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 26 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to wspólnoty mieszkaniowe (71,5% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (14,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,9% podmiotów).

wspólnoty mieszkaniowe154 34371,5%
indywidualna działalność gospodarcza31 87314,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14 7836,9%
spółki cywilne5 2542,4%
spółdzielnie4 5802,1%
spółki komandytowe1 2370,6%
spółki jawne1 2320,6%
spółki komandytowo-akcyjne1 1910,6%
spółki akcyjne4390,2%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach3580,2%
pozostałe4620,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

wspólnoty mieszkaniowe
indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółdzielnie
spółki komandytowe
spółki jawne
spółki komandytowo-akcyjne
spółki akcyjne
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (50,8% największych podmiotów), spółki akcyjne (35,3% największych podmiotów) oraz spółki komandytowo-akcyjne (6,0% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością23650,8%
spółki akcyjne16435,3%
spółki komandytowo-akcyjne286,0%
spółki komandytowe102,2%
indywidualna działalność gospodarcza71,5%
spółki jawne51,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,4%
państwowe jednostki organizacyjne20,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.