Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa dolnośląskie (17,5% ogółu), mazowieckie (13,8% ogółu) oraz śląskie (11,2% ogółu).

dolnośląskie37 77717,5%
mazowieckie29 77613,8%
śląskie24 27111,2%
pomorskie19 1938,9%
zachodniopomorskie15 4037,1%
wielkopolskie15 2477,1%
małopolskie12 8065,9%
warmińsko-mazurskie10 9045,1%
lubuskie10 3494,8%
kujawsko-pomorskie8 5073,9%
łódzkie8 4463,9%
opolskie8 1373,8%
lubelskie4 9402,3%
podkarpackie4 1621,9%
świętokrzyskie3 0601,4%
podlaskie2 7741,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

dolnośląskie
mazowieckie
śląskie
pomorskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
małopolskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
opolskie
lubelskie
podkarpackie
świętokrzyskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (47,7% ogółu), małopolskie (8,4% ogółu) oraz śląskie (7,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 465 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie22247,7%
małopolskie398,4%
śląskie367,7%
dolnośląskie367,7%
wielkopolskie326,9%
pomorskie224,7%
zachodniopomorskie163,4%
łódzkie153,2%
świętokrzyskie132,8%
podkarpackie91,9%
lubelskie61,3%
kujawsko-pomorskie61,3%
warmińsko-mazurskie40,9%
podlaskie40,9%
lubuskie40,9%
opolskie10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.