Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)92 636 991 481,6441 467 720 273,1314 447 062 361,723 005 511 025,723,27,320,855,2
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)92 636 991 481,6441 467 720 273,1314 447 062 361,723 005 511 025,723,27,320,855,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podklasę PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (9,9 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)92 636 991 481,6441 467 720 273,1314 447 062 361,723 005 511 025,723,27,320,855,2
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)76 314 636 596,8535 342 462 437,249 878 672 997,672 166 017 498,832,86,121,953,7
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)4 496 837 626,682 146 128 103,072 276 555 558,14220 159 632,314,910,39,752,3
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)10 420 614 083,343 101 778 383,051 795 324 165,74538 055 236,765,217,430,070,2
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)1 404 903 174,77877 351 349,77496 509 640,1781 278 657,825,89,316,437,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.