Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 25 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (38,8% podmiotów), własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (27,2% podmiotów) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej (18,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych83 68638,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych58 62227,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej39 47018,3%
własność prywatna krajowa pozostała13 4876,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5 2882,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3 5611,7%
własność zagraniczna2 9201,4%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem1 9980,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa1 6420,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych1 6120,7%
pozostałe3 4661,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność zagraniczna
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (25,8% największych podmiotów), własność zagraniczna (23,9% największych podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (16,8% największych podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała12025,8%
własność zagraniczna11123,9%
własność krajowych osób fizycznych7816,8%
własność samorządowa398,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej163,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej143,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej122,6%
własność skarbu państwa112,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych91,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa91,9%
pozostałe357,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność prywatna krajowa pozostała (40,5% sumy kapitałów własnych), własność zagraniczna (17,3% sumy kapitałów własnych) oraz własność skarbu państwa (13,7% sumy kapitałów własnych).

własność prywatna krajowa pozostała16 169 011 914,27 zł40,5%
własność zagraniczna6 905 706 749,65 zł17,3%
własność skarbu państwa5 479 541 178,80 zł13,7%
własność samorządowa3 477 588 344,99 zł8,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa1 756 397 905,43 zł4,4%
własność krajowych osób fizycznych1 542 977 942,86 zł3,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 097 167 880,36 zł2,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej988 774 576,41 zł2,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej813 280 949,49 zł2,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej361 833 089,84 zł0,9%
pozostałe1 332 214 786 zł3,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.