Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 22 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (78,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza77 30678,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością11 10811,3%
spółki cywilne7 7407,9%
spółki jawne7850,8%
spółki komandytowe5510,6%
spółdzielnie2970,3%
spółki akcyjne1980,2%
spółki komandytowo-akcyjne1820,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych1230,1%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach1150,1%
pozostałe1810,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółdzielnie
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (65,1% największych podmiotów), spółki akcyjne (26,3% największych podmiotów) oraz spółki jawne (2,6% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15165,1%
spółki akcyjne6126,3%
spółki jawne62,6%
indywidualna działalność gospodarcza41,7%
spółki komandytowe41,7%
spółki komandytowo-akcyjne20,9%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.