Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • utrzymanie porządku wewnątrz budynku,
  • sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz budynków wszelkich typów,
  • czyszczenie maszyn przemysłowych,
  • mycie pociągów, autobusów, samolotów itd.,
  • czyszczenie od wewnątrz cystern i tankowców,
  • dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację m.in. budynków, statków, pociągów itp.,
  • mycie butelek,
  • zamiatanie ulic, usuwanie śniegu i lodu,
  • działalność usługową związaną z zagospodarowywaniem terenów zieleni, włącznie z zaprojektowaniem krajobrazu i/lub budową pasaży, przejść dla pieszych, ścian oporowych, pomostów, płotów, stawów oraz podobnych konstrukcji.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 36 731 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 5,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200931 291
31 marca 201031 800
30 czerwca 201032 613
30 września 201033 330
31 grudnia 201033 502
31 marca 201133 744
30 czerwca 201133 855
30 września 201133 671
31 grudnia 201132 879
31 marca 201232 584
30 czerwca 201233 272
30 września 201233 425
31 grudnia 201233 184
31 marca 201333 384
30 czerwca 201334 705
30 września 201335 257
31 grudnia 201334 942
31 marca 201435 401
30 czerwca 201436 731
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,4% ogółu), wielkopolskie (10,9% ogółu) oraz śląskie (10,1% ogółu).

mazowieckie7 50120,4%
wielkopolskie3 99610,9%
śląskie3 70510,1%
małopolskie3 1598,6%
dolnośląskie2 9578,1%
zachodniopomorskie2 8407,7%
pomorskie2 2656,2%
łódzkie1 9445,3%
kujawsko-pomorskie1 7794,8%
lubelskie1 1963,3%
warmińsko-mazurskie1 0873,0%
podkarpackie1 0512,9%
lubuskie1 0102,7%
opolskie8812,4%
świętokrzyskie7091,9%
podlaskie6511,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (89,2% podmiotów), spółki cywilne (5,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza32 77989,2%
spółki cywilne2 1005,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 2753,5%
spółdzielnie1870,5%
spółki jawne1280,3%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach1140,3%
spółki komandytowe630,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne320,1%
wspólnoty mieszkaniowe240,1%
spółki akcyjne110,0%
pozostałe180,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych35 63897,0%
własność prywatna krajowa pozostała7202,0%
własność zagraniczna1580,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych570,2%
własność samorządowa510,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej290,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej280,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej230,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych120,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,0%
pozostałe100,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,5% podmiotów) i od 10 do 49 (2,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych35 43796,5%
od 10 do 49 zatrudnionych1 0232,8%
od 50 do 249 zatrudnionych2130,6%
powyżej 250 zatrudnionych580,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzątanie obiektów (929,3 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81)924 902 315,82608 011 919,741 134 764 020,1495 044 782,0210,315,68,434,3
Sprzątanie obiektów (PKD 81.2)777 094 659,11513 654 565,38929 292 873,1480 308 332,8810,315,68,633,9
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3)136 710 811,7690 288 082,00145 851 547,8213 572 584,839,915,09,334,0
Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.1)11 096 844,954 069 272,3659 619 599,181 163 864,3110,528,62,063,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 30 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA (1,1 mld zł), KONTRAKT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (79,3 mln zł) oraz JANTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (78,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA582 712 000,25304 279 000,001 110 671 000,0052 738 000,009,117,34,847,8
KONTRAKT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 438 000,17459 000,0079 298 000,00257 000,002,356,00,396,0
JANTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 195 047,2823 150 453,4278 137 043,949 921 062,3318,342,912,757,3
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY USŁUGOWE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ116 309 000,0085 106 000,2072 897 000,003 220 000,002,83,84,426,8
Grupa Kapitałowa EVER GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 050 300,0011 807 100,0069 552 600,004 528 600,2516,738,46,556,4
EVER GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 391 500,0011 518 400,0067 387 200,004 199 500,2815,936,56,256,4
INWEMER SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 566 001,6313 620 256,1067 113 692,754 583 507,6912,533,76,862,8
P.U. "ROKA" ANDRZEJ IRENEUSZ KANTORSKI ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ37 388 658,1814 572 026,4966 039 746,8711 348 392,5930,477,917,261,0
Grupa Kapitałowa CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA34 479 547,837 291 275,2763 288 765,314 490 088,3913,061,67,178,9
AG-COMPLEX SPÓŁAKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 718 649,1111 557 693,8959 667 911,231 908 062,289,216,53,244,2
PRZEDSIĘBIORSTWO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 096 844,954 069 272,7559 619 599,181 163 864,3110,528,62,063,3
ZAKŁADY USŁUGOWE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ88 127 212,1280 356 473,6849 071 689,952 953 389,813,43,76,08,8
CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA24 509 409,844 203 787,1748 356 112,783 602 548,8914,785,77,582,9
NIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 742 790,4216 757 290,5145 848 092,08595 575,612,43,61,332,3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "PRODREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 870 233,1331 917 821,0144 189 889,066 478 690,7117,120,314,715,7
REMONDIS OTWOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 619 497,1911 441 421,0941 273 190,543 955 810,7620,234,69,641,7
IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA257 327 000,00221 113 000,0040 524 000,1516 098 000,006,37,339,714,1
KOOPERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 252 000,00474 000,0040 407 000,15210 000,003,444,30,592,4
PREMIER MANUFACTURING SUPPORT SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)15 551 078,919 317 238,7437 057 916,203 559 254,3822,938,29,640,1
ZAKŁAD SPRZĄTANIA PLACÓW I ULIC MIELCZAREK, SOBAŃSKI SPÓŁKA JAWNA26 155 571,0113 445 889,2732 716 314,2510 023 337,3738,374,630,648,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.