Podsumowanie

Grupa ta obejmuje:

 • sprzątanie wewnątrz budynków wszelkich typów,
 • sprzątanie na zewnątrz budynków,
 • specjalistyczne czyszczenie budynków lub inne specjalistyczne czyszczenia,
 • czyszczenie maszyn przemysłowych,
 • mycie wnętrz cystern i tankowców,
 • dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację budynków lub maszyn przemysłowych,
 • mycie butelek,
 • zamiatanie ulic i usuwanie śniegu i lodu.

Grupa ta nie obejmuje:

 • zwalczania szkodników w rolnictwie, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji A,
 • czyszczenia zewnętrznych ścian budynków za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod oraz czyszczenia nowo wybudowanych budynków, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji F,
 • prania dywanów, wykładzin, zasłon i firanek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji S.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 24 683 aktywne podmioty działające w tej branży, o 5,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200922 953
31 marca 201022 981
30 czerwca 201023 177
30 września 201023 503
31 grudnia 201023 875
31 marca 201123 747
30 czerwca 201123 208
30 września 201123 069
31 grudnia 201122 956
31 marca 201222 673
30 czerwca 201222 695
30 września 201222 823
31 grudnia 201223 154
31 marca 201323 206
30 czerwca 201323 486
30 września 201323 901
31 grudnia 201324 205
31 marca 201424 304
30 czerwca 201424 683
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,5% ogółu), wielkopolskie (10,6% ogółu) oraz śląskie (9,8% ogółu).

mazowieckie5 31121,5%
wielkopolskie2 61710,6%
śląskie2 4269,8%
zachodniopomorskie2 1858,9%
małopolskie2 1668,8%
dolnośląskie1 8957,7%
pomorskie1 5556,3%
łódzkie1 2054,9%
kujawsko-pomorskie1 1424,6%
lubelskie7172,9%
lubuskie6802,8%
warmińsko-mazurskie6712,7%
podkarpackie6382,6%
opolskie5572,3%
świętokrzyskie4651,9%
podlaskie4531,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (89,0% podmiotów), spółki cywilne (6,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza21 96289,0%
spółki cywilne1 6216,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8523,5%
spółdzielnie880,4%
spółki jawne750,3%
spółki komandytowe490,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne140,1%
spółki akcyjne110,0%
spółki komandytowo-akcyjne80,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych24 00197,2%
własność prywatna krajowa pozostała4491,8%
własność zagraniczna1020,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych440,2%
własność samorządowa210,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej210,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej200,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej140,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,0%
własność państwowych osób prawnych30,0%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,2% podmiotów) i od 10 do 49 (2,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych23 74596,2%
od 10 do 49 zatrudnionych7162,9%
od 50 do 249 zatrudnionych1690,7%
powyżej 250 zatrudnionych530,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (533,2 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzątanie obiektów (PKD 81.2)777 094 659,11513 654 565,38929 292 873,1480 308 332,8810,315,68,633,9
Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21)560 094 823,84415 144 877,02533 155 474,6251 127 504,679,112,39,625,9
Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22)146 190 747,0959 316 930,38291 042 448,8019 172 686,8313,132,36,659,4
Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29)70 809 088,1839 192 757,98105 094 949,7210 008 141,3814,125,59,544,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 25 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA (1,1 mld zł), KONTRAKT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (79,3 mln zł) oraz JANTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (78,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA582 712 000,25304 279 000,001 110 671 000,0052 738 000,009,117,34,847,8
KONTRAKT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 438 000,17459 000,0079 298 000,00257 000,002,356,00,396,0
JANTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 195 047,2823 150 453,4278 137 043,949 921 062,3318,342,912,757,3
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY USŁUGOWE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ116 309 000,0085 106 000,2072 897 000,003 220 000,002,83,84,426,8
Grupa Kapitałowa EVER GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 050 300,0011 807 100,0069 552 600,004 528 600,2516,738,46,556,4
EVER GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 391 500,0011 518 400,0067 387 200,004 199 500,2815,936,56,256,4
INWEMER SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 566 001,6313 620 256,1067 113 692,754 583 507,6912,533,76,862,8
P.U. "ROKA" ANDRZEJ IRENEUSZ KANTORSKI ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ37 388 658,1814 572 026,4966 039 746,8711 348 392,5930,477,917,261,0
Grupa Kapitałowa CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA34 479 547,837 291 275,2763 288 765,314 490 088,3913,061,67,178,9
ZAKŁADY USŁUGOWE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ88 127 212,1280 356 473,6849 071 689,952 953 389,813,43,76,08,8
CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA24 509 409,844 203 787,1748 356 112,783 602 548,8914,785,77,582,9
NIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 742 790,4216 757 290,5145 848 092,08595 575,612,43,61,332,3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "PRODREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 870 233,1331 917 821,0144 189 889,066 478 690,7117,120,314,715,7
IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA257 327 000,00221 113 000,0040 524 000,1516 098 000,006,37,339,714,1
KOOPERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 252 000,00474 000,0040 407 000,15210 000,003,444,30,592,4
PREMIER MANUFACTURING SUPPORT SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)15 551 078,919 317 238,7437 057 916,203 559 254,3822,938,29,640,1
ZAKŁAD SPRZĄTANIA PLACÓW I ULIC MIELCZAREK, SOBAŃSKI SPÓŁKA JAWNA26 155 571,0113 445 889,2732 716 314,2510 023 337,3738,374,630,648,6
IMPEL FOOD HYGIENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 668 000,292 396 000,0028 792 000,00501 000,005,220,91,775,2
KOLEJOWE ZAKŁADY USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 405 755,584 647 371,9425 702 654,89459 503,694,99,91,850,6
ZAKŁADY USŁUGOWE ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 593 783,348 232 160,9324 686 556,61256 954,352,03,11,034,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.