Podsumowanie

Sekcja ta obejmuje działalności związane z:

  • eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych,
  • uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,
  • chowem i hodowlą zwierząt,
  • pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,
  • pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 83 346 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,7% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200983 508
31 marca 201084 834
30 czerwca 201086 174
30 września 201087 152
31 grudnia 201087 612
31 marca 201188 968
30 czerwca 201188 661
30 września 201188 886
31 grudnia 201187 604
31 marca 201286 212
30 czerwca 201285 794
30 września 201285 231
31 grudnia 201284 353
31 marca 201383 734
30 czerwca 201383 958
30 września 201383 926
31 grudnia 201382 801
31 marca 201483 146
30 czerwca 201483 346
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (16,1% ogółu), mazowieckie (13,0% ogółu) oraz zachodniopomorskie (6,8% ogółu).

wielkopolskie13 41816,1%
mazowieckie10 82913,0%
zachodniopomorskie5 6966,8%
dolnośląskie5 4196,5%
małopolskie5 2656,3%
warmińsko-mazurskie5 0706,1%
śląskie4 8555,8%
pomorskie4 7665,7%
kujawsko-pomorskie4 7565,7%
łódzkie4 2765,1%
lubelskie3 9714,8%
podlaskie3 5374,2%
opolskie3 3564,0%
lubuskie3 3294,0%
podkarpackie3 1073,7%
świętokrzyskie1 6962,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (82,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza68 67782,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5 4526,5%
spółki cywilne2 7113,3%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione2 4673,0%
spółdzielnie1 5251,8%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach9411,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy5440,7%
państwowe jednostki organizacyjne4420,5%
spółki jawne3110,4%
spółki komandytowe1140,1%
pozostałe1620,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (8,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych74 06988,9%
własność prywatna krajowa pozostała6 7478,1%
własność zagraniczna8021,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5640,7%
własność skarbu państwa4670,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2370,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1880,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1330,2%
własność państwowych osób prawnych470,1%
własność samorządowa460,1%
pozostałe460,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,9% podmiotów) i od 10 do 49 (3,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych79 93495,9%
od 10 do 49 zatrudnionych2 7893,3%
od 50 do 249 zatrudnionych5950,7%
powyżej 250 zatrudnionych280,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (8,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)24 844 988 405,8418 631 679 876,9614 231 897 336,141 142 341 921,134,66,18,025,0
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01)17 228 524 922,5713 070 924 692,758 121 838 254,40813 992 113,284,76,210,024,1
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (PKD 02)7 280 355 633,365 571 743 154,205 936 146 531,79372 607 497,935,16,76,323,5
Rybactwo (PKD 03)336 107 849,91-10 987 969,99173 912 549,95-44 257 690,08-13,2402,8-25,5103,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 146 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE" (5,7 mld zł), AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH (2,2 mld zł) oraz AGRI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (810,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE"7 066 274 309,125 524 372 179,135 742 837 485,98367 445 861,325,26,76,421,8
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH10 121 671 150,428 702 774 710,272 219 965 646,38287 641 866,932,83,313,014,0
AGRI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)440 429 400,00120 561 700,00810 087 800,3224 434 200,005,620,33,072,6
FERMY DROBIU "WOŹNIAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ402 478 279,83151 695 572,40647 951 590,6118 860 318,304,712,42,962,3
Grupa Kapitałowa OKECHAMP SPÓŁKA AKCYJNA195 835 675,0053 907 898,00245 719 974,484 430 659,002,38,21,872,5
Grupa Kapitałowa TOP FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ358 545 000,00198 399 900,00222 003 000,0929 124 000,008,114,713,144,7
POLDANOR SPÓŁKA AKCYJNA394 130 769,77247 201 121,50208 116 363,2545 482 181,3111,518,421,937,3
GOSPODARSTWO ROLNE MAURYCY WOŁEK62 805 483,6636 706 592,87188 222 457,649 374 942,7214,925,55,041,6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PASZ KONSPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 445 918,7213 787 670,49155 852 086,8082 123,820,20,60,173,2
OKECHAMP SPÓŁKA AKCYJNA155 723 997,3053 484 995,20152 617 833,005 935 042,733,811,13,965,7
KAROL KANIA I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)170 556 745,56127 751 329,23135 602 098,1922 411 069,3913,117,516,525,1
ATLANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ284 997 600,00-42 020 699,85124 914 700,00-37 138 600,00-13,088,4-29,7100,0
GOSPODARSTWO ROLNE (*)17 564 216,6611 285 008,31112 186 163,667 157 991,0240,863,46,435,8
GOSPODARSTWO ROLNE TOMASZ MIZGIER22 240 450,6216 104 041,3999 298 746,1011 657 789,2852,472,411,727,6
PIGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ145 705 976,0418 340 333,3098 321 316,50137 570,640,10,80,187,4
TOP FARMS "GŁUBCZYCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ165 961 363,70105 709 001,0397 976 632,053 363 787,502,03,23,436,3
EADS PZL "WARSZAWA-OKĘCIE" SPÓŁKA AKCYJNA167 885 000,0016 126 000,1695 657 000,003 180 000,001,919,73,390,4
Grupa Kapitałowa MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN-HBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 033 234,0675 218 400,8282 901 296,453 190 886,752,94,23,931,0
KOMBINAT ROLNY KIETRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ135 100 268,92125 687 982,6982 091 812,5911 684 090,138,79,314,27,0
TOP FARMS WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 353 741,7416 222 421,2174 680 305,9320 686 245,5218,9127,527,785,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.