Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (82,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza68 67782,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5 4526,5%
spółki cywilne2 7113,3%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione2 4673,0%
spółdzielnie1 5251,8%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach9411,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy5440,7%
państwowe jednostki organizacyjne4420,5%
spółki jawne3110,4%
spółki komandytowe1140,1%
pozostałe1620,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione
spółdzielnie
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach
samorząd gospodarczy i zawodowy
państwowe jednostki organizacyjne
spółki jawne
spółki komandytowe
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (76,7% największych podmiotów), spółki akcyjne (9,6% największych podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (7,5% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością11276,7%
spółki akcyjne149,6%
indywidualna działalność gospodarcza117,5%
spółki jawne42,7%
państwowe jednostki organizacyjne32,1%
spółki komandytowo-akcyjne10,7%
przedsiębiorstwa państwowe10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.