Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 83 346 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,7% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200983 508
31 marca 201084 834
30 czerwca 201086 174
30 września 201087 152
31 grudnia 201087 612
31 marca 201188 968
30 czerwca 201188 661
30 września 201188 886
31 grudnia 201187 604
31 marca 201286 212
30 czerwca 201285 794
30 września 201285 231
31 grudnia 201284 353
31 marca 201383 734
30 czerwca 201383 958
30 września 201383 926
31 grudnia 201382 801
31 marca 201483 146
30 czerwca 201483 346
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.

W podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 3 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Największą podgrupę branżową tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (76,9% podmiotów).

Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

W podgrupach branżowych PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 3 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Największą podgrupę branżową tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (94,5% największych podmiotów).

Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

W podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 38 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich aktywnych podmiotów w tym okresie to uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (23,9% podmiotów), działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (13,8% podmiotów) oraz działalność usługowa związana z leśnictwem (12,8% podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON i zgrupowanych w poszczególnych podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 19 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich największych podmiotów w tym okresie to uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (21,2% największych podmiotów), uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (20,5% największych podmiotów) oraz chów i hodowla bydła mlecznego (11,0% największych podmiotów).