Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • rybołówstwo w wodach morskich i śródlądowych, w tym utrzymywanie zasobów ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych zwierząt oraz organizmów wodnych,
  • chów i hodowlę ryb oraz pozostałych produktów i organizmów wodnych (np. roślin wodnych, pereł, gąbek itp.) w wodach morskich i śródlądowych,
  • działalność, która zwykle jest integralną częścią procesu produkcji i jest wykonywana na własny rachunek (np. wprowadzanie ziaren do ostryg w celu produkcji pereł).

Działalność usługowa związana z rybołówstwem oraz chowem i hodowlą ryb w wodach morskich i śródlądowych sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach tego działu.

Dział ten nie obejmuje:

  • przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków na statkach zajmujących się wyłącznie przetwórstwem i przechowywaniem, to jest na statkach nieprowadzących połowów lub w fabrykach znajdujących się na lądzie, sklasyfikowanego w 10.20.Z,
  • budowy i naprawy statków i łódek, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 30.1 i 33.15.Z,
  • działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 93.19.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 901 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 918
31 marca 20101 964
30 czerwca 20101 969
30 września 20101 980
31 grudnia 20101 948
31 marca 20111 956
30 czerwca 20111 948
30 września 20111 939
31 grudnia 20111 882
31 marca 20121 873
30 czerwca 20121 901
30 września 20121 894
31 grudnia 20121 850
31 marca 20131 883
30 czerwca 20131 896
30 września 20131 893
31 grudnia 20131 868
31 marca 20141 892
30 czerwca 20141 901
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (35,2% ogółu), zachodniopomorskie (32,7% ogółu) oraz warmińsko-mazurskie (6,6% ogółu).

pomorskie67035,2%
zachodniopomorskie62132,7%
warmińsko-mazurskie1256,6%
śląskie693,6%
mazowieckie643,4%
wielkopolskie613,2%
małopolskie482,5%
łódzkie472,5%
dolnośląskie341,8%
kujawsko-pomorskie321,7%
lubelskie311,6%
podkarpackie231,2%
lubuskie221,2%
opolskie201,1%
podlaskie191,0%
świętokrzyskie150,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (72,6% podmiotów), spółki cywilne (15,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 38072,6%
spółki cywilne29915,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1889,9%
spółki jawne140,7%
spółdzielnie80,4%
spółki akcyjne50,3%
stowarzyszenia30,2%
państwowe jednostki organizacyjne20,1%
spółki komandytowo-akcyjne10,1%
spółki komandytowe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 77193,2%
własność prywatna krajowa pozostała774,1%
własność zagraniczna221,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej60,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,2%
własność skarbu państwa30,2%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,0% podmiotów) i od 10 do 49 (4,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 80695,0%
od 10 do 49 zatrudnionych904,7%
od 50 do 249 zatrudnionych40,2%
powyżej 250 zatrudnionych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to rybołówstwo (168,9 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Rybactwo (PKD 03)336 107 849,91-10 987 969,99173 912 549,95-44 257 690,08-13,2402,8-25,5103,3
Rybołówstwo (PKD 03.1)326 361 999,93-15 295 707,87168 900 928,42-43 473 794,58-13,3284,2-25,7104,7
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych (PKD 03.2)9 745 849,984 307 737,885 011 621,53-783 895,50-8,0-18,2-15,655,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ATLANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (124,9 mln zł) oraz ARCTIC NAVIGATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (32,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ATLANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ284 997 600,00-42 020 699,85124 914 700,00-37 138 600,00-13,088,4-29,7100,0
ARCTIC NAVIGATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 977 400,3824 333 000,0032 167 100,008 479 300,0028,334,926,418,8
DALEKOMORSKA KOMPANIA POŁOWOWA DALMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI11 386 999,932 391 992,1311 819 128,42-14 814 494,10-130,1-619,3-125,379,0
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I HODOWLI RYB SŁODKOWODNYCH W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI9 745 849,984 307 738,355 011 621,53-783 895,50-8,0-18,2-15,655,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.